Jump to content

Onderzoek Playtech Penny Roulette


DeValsspeler

Recommended Posts

Ik kan elke speelsessie met een kleine winst afsluiten. Publiceren van deze sessies zullen terecht nooit als een bewijs kunnen  worden gezien.

Demo`s worden niet bekeken. Uitnodigingen voor  een live demo worden niet geaccepteerd. Een steamingsessie komt niet van de grond..Daarom leuteren  mijn criticasters een stuk in het rond.

Succesvol roulettespelen mag niet getoond worden. De lange termijn onzin is  de norm van veel OneTimers.
 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Het heeft even geduurd maar ik heb eindelijk 50.000 spins gedaan op de Penny roulette van Playtech op Holland Casino. De reden van dit onderzoek was omdat er beweerd werd dat de uitkomst van deze roulette niet random en afhankelijk van de inzet zou zijn. Dit wilde ik testen en daarnaast wilde ik nog eens duidelijk laten zien hoe je dan onderzoekt of dergelijke beweringen inderdaad hout snijden.

Ik heb er een eenvoudig onderzoek van gemaakt: elke inzet was 10 cent op rood. Als de uitkomsten inderdaad gemanipuleerd zouden zijn om de speler meer dan de 2,7% te laten verliezen dan zou moeten, dan zou in dit onderzoek duidelijk naar voren komen dat rood significant minder vaak valt dan je gemiddeld zou verwachten. Het woord significant is hierbij belangrijk!

De cijfers

Over 50.000 spins met 10 cent inzet zou je verwachten €135 te verliezen (2,7% van €5000). In werkelijkheid heb ik €144.40 verloren. Er viel slechts 24278 keer rood (zwart viel 24350 keer en 0 viel 1372 keer) terwijl er 24.324 rood zou moeten vallen. 46 keer minder vaak dan verwacht dus.

Dit lijkt op het eerste gezicht het vermoeden te bevestigen, tot we ons de eerste 10.000 spins herinneren, waar we zo’n 60 keer rood te weinig hebben gekregen. Na 50.000 spins hebben we maar 46 keer rood te weinig gekregen, wat betekent dat we in de laatste 40.000 spins rood zelfs vaker hebben gekregen dan verwacht.

Maar zoals eerder gezegd, het woordje significant is belangrijk. Dus laten we nu eens echt kijken naar hoe je met dergelijke cijfers omgaat.

De analyse

Net zoals in rechtszaken ga je in dergelijke onderzoeken uit van het principe ‘onschuldig tot het tegendeel bewezen’. We gaan er dus van uit dat de roulette eerlijk is, tenzij we zeer sterke aanwijzingen hebben dat dit niet het geval is. In dit geval hebben we ingezet op rood en kijken we dus specifiek naar de kans dat rood valt. Bij een eerlijke roulette is dat 18/37. Onze nulhypothese is dus:

H0 = de kans op rood is 18/37

Het vermoeden is dat de roulette niet eerlijk is en hij ons minder vaak laat winnen. De alternatieve hypothese is dan:

H1 = de kans op rood is KLEINER DAN 18/37

Vervolgens wordt het onderzoek gedaan (in ons geval de 50.000 spins) en wordt gekeken of de kans op ons resultaat (of erger) uitgaande van de nulhypothese zodanig klein is dat we geen vertrouwen meer hebben dat onze aanname juist is. Om dit visueel te maken onderstaand plaatje:

bell.jpg.97bbb4014574372ebb738b2aae9e8043.jpg

Als onze nulhypothese klopt, dan hebben we zo’n 68% kans om een resultaat te krijgen dat hooguit 1 standaardafwijking van het gemiddelde afwijkt (het donkerblauwe gebied). Er is ongeveer 2,1% kans dat we een resultaat krijgen dat meer dan 2 standaardafwijkingen onder het gemiddelde ligt (het linker lichtblauwe gebied).

Stel we nemen een significantie niveau van 5%, dan betekent dit dat wanneer we een resultaat krijgen dat in het gebied links ligt dat 5% van de hele oppervlakte beslaat, we er niet meer op vertrouwen dat dit resultaat veroorzaakt is door een roulette met 18/37 kans op rood, maar dat de kans op rood kleiner is (de hele grafiek zou dan namelijk een stukje naar links verplaatst zijn).

Wat is nu de kans dat we in 50.000 spins slechts 24278 keer of minder vaak rood krijgen? Dat berekenen we via de site https://stattrek.com/online-calculator/binomial. Hierin vullen we de kans van de nulhypothese in (18/37), het totaal aantal spins (50.000) en onze gevonden uitkomst (24278).

We krijgen dan een kans van 0.34. Met andere woorden, bij een eerlijke roulette heb je 34% kans dat je na 50.000 spins slechts 24278 keer of minder vaak rood krijgt. Dit ligt ruim boven ons significantie niveau, dus ons resultaat geeft ons geen enkele reden om te twijfelen aan de kans van 18/37 voor rood.

We hadden dit ook snel kunnen zien door te kijken naar de standaardafwijking. Bij 50.000 spins met een kans van 18/37 is de standaardafwijking:

Sd = sqrt(50.000 * 18/37 * 19/37) = 111,8

Trekken we deze uitkomst van het verwacht aantal (24.324) af dan krijgen we 24.212. Dit is de linker grens tussen het donkerblauwe gebied en het iets lichter blauwe gebied in bovenstaande illustratie. Onze uitkomst van 24.278 wijkt dus minder dan 1 standaardafwijking van het gemiddelde af. Zeker geen reden om te twijfelen aan de aanname dat rood 18/37 van de keren valt.

De 0

Er werd ook wel gesuggereerd dat de 0 vaker zou vallen. Hiervoor kunnen we natuurlijk hetzelfde onderzoek doen:

H0 = kans op 0 is 1/37

H1 = kans op 0 is groter dan 1/37 (nu kijken we naar een kans groter dan, omdat dat ons vermoeden is).

De kans dat je bij 50.000 spins 1372 keer of vaker 0 krijgt is 28,8%. Ook weer ruim boven het significantieniveau van 5%.

Alle nummers tegelijk

We kunnen ook nog kijken naar hoe vaak alle nummers gevallen zijn. Om te zien of hier te sterke afwijkingen in zitten kunnen we de chi-kwadraat test hier op los laten. Doen we dit, dan krijgen we een waarde van 33.195. Dit is ook ver onder de waarde waarbij we niet langer onze aanname van een eerlijke roulette zouden vertrouwen.

2115998251_chi-kwadraat50000nummers.thumb.jpg.ee37798b491299570f9fc99729b7077d.jpg

Aantal keer dat elk nummer werd gegooid en de bijbehorende chi-kwadraat waarde.

Aantal herhalingen

Als laatste kijken we nog even naar de reeksen rood en zwart achter elkaar aangezien de laatste bewering is dat lange reeksen te vaak voor zouden komen. In onderstaande tabel zie je hoe vaak reeksen rood en zwart voorkwamen.

1144267377_rood-zwartherhalingen.jpg.cbda53bd89163ae7539ef17b2c2275c8.jpg

Zo kwam een reeks van 9 rood achter elkaar 20 keer voor en voor zwart was dat 19 keer het geval. Totaal dus 39 keer, zoals ook verwacht over 50.000 spins. Andere waarden wijken soms wat af van de verwachting, maar het is duidelijk dat dat bij de lange reeksen (nog) niet echt het geval is.

Conclusie

Hiermee is wat mij betreft dit onderzoek afgesloten. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de eerlijkheid van de Playtech Penny roulette. Uiteraard kan dit altijd veranderen, maar dan alleen na een degelijk onderzoek zoals hierboven waarbij alle data daadwerkelijk genoteerd is (dus niet alleen plaatjes verzamelen waarop een zogenaamde bijzondere gebeurtenis te zien is, maar ook alle plaatjes waarop dat niet te zien is) en hier een degelijke wiskundige analyse op los is gelaten.  

 • Like 12
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 uur geleden zei DeValsspeler:

Het heeft even geduurd maar ik heb eindelijk 50.000 spins gedaan op de Penny roulette van Playtech op Holland Casino. De reden van dit onderzoek was omdat er beweerd werd dat de uitkomst van deze roulette niet random en afhankelijk van de inzet zou zijn. Dit wilde ik testen en daarnaast wilde ik nog eens duidelijk laten zien hoe je dan onderzoekt of dergelijke beweringen inderdaad hout snijden.

 

Ik heb er een eenvoudig onderzoek van gemaakt: elke inzet was 10 cent op rood. Als de uitkomsten inderdaad gemanipuleerd zouden zijn om de speler meer dan de 2,7% te laten verliezen dan zou moeten, dan zou in dit onderzoek duidelijk naar voren komen dat rood significant minder vaak valt dan je gemiddeld zou verwachten. Het woord significant is hierbij belangrijk!

 

De cijfers

 

Over 50.000 spins met 10 cent inzet zou je verwachten €135 te verliezen (2,7% van €5000). In werkelijkheid heb ik €144.40 verloren. Er viel slechts 24278 keer rood (zwart viel 24350 keer en 0 viel 1372 keer) terwijl er 24.324 rood zou moeten vallen. 46 keer minder vaak dan verwacht dus.

 

Dit lijkt op het eerste gezicht het vermoeden te bevestigen, tot we ons de eerste 10.000 spins herinneren, waar we zo’n 60 keer rood te weinig hebben gekregen. Na 50.000 spins hebben we maar 46 keer rood te weinig gekregen, wat betekent dat we in de laatste 40.000 spins rood zelfs vaker hebben gekregen dan verwacht.

 

Maar zoals eerder gezegd, het woordje significant is belangrijk. Dus laten we nu eens echt kijken naar hoe je met dergelijke cijfers omgaat.

 

De analyse

 

Net zoals in rechtszaken ga je in dergelijke onderzoeken uit van het principe ‘onschuldig tot het tegendeel bewezen’. We gaan er dus van uit dat de roulette eerlijk is, tenzij we zeer sterke aanwijzingen hebben dat dit niet het geval is. In dit geval hebben we ingezet op rood en kijken we dus specifiek naar de kans dat rood valt. Bij een eerlijke roulette is dat 18/37. Onze nulhypothese is dus:

 

H0 = de kans op rood is 18/37

 

Het vermoeden is dat de roulette niet eerlijk is en hij ons minder vaak laat winnen. De alternatieve hypothese is dan:

 

H1 = de kans op rood is KLEINER DAN 18/37

 

Vervolgens wordt het onderzoek gedaan (in ons geval de 50.000 spins) en wordt gekeken of de kans op ons resultaat (of erger) uitgaande van de nulhypothese zodanig klein is dat we geen vertrouwen meer hebben dat onze aanname juist is. Om dit visueel te maken onderstaand plaatje:

 

 

 

bell.jpg.97bbb4014574372ebb738b2aae9e8043.jpg

Als onze nulhypothese klopt, dan hebben we zo’n 68% kans om een resultaat te krijgen dat hooguit 1 standaardafwijking van het gemiddelde afwijkt (het donkerblauwe gebied). Er is ongeveer 2,1% kans dat we een resultaat krijgen dat meer dan 2 standaardafwijkingen onder het gemiddelde ligt (het linker lichtblauwe gebied).

 

Stel we nemen een significantie niveau van 5%, dan betekent dit dat wanneer we een resultaat krijgen dat in het gebied links ligt dat 5% van de hele oppervlakte beslaat, we er niet meer op vertrouwen dat dit resultaat veroorzaakt is door een roulette met 18/37 kans op rood, maar dat de kans op rood kleiner is (de hele grafiek zou dan namelijk een stukje naar links verplaatst zijn).

 

Wat is nu de kans dat we in 50.000 spins slechts 24278 keer of minder vaak rood krijgen? Dat berekenen we via de site https://stattrek.com/online-calculator/binomial. Hierin vullen we de kans van de nulhypothese in (18/37), het totaal aantal spins (50.000) en onze gevonden uitkomst (24278).

 

We krijgen dan een kans van 0.34. Met andere woorden, bij een eerlijke roulette heb je 34% kans dat je na 50.000 spins slechts 24278 keer of minder vaak rood krijgt. Dit ligt ruim boven ons significantie niveau, dus ons resultaat geeft ons geen enkele reden om te twijfelen aan de kans van 18/37 voor rood.

 

We hadden dit ook snel kunnen zien door te kijken naar de standaardafwijking. Bij 50.000 spins met een kans van 18/37 is de standaardafwijking:

 

Sd = sqrt(50.000 * 18/37 * 19/37) = 111,8

 

Trekken we deze uitkomst van het verwacht aantal (24.324) af dan krijgen we 24.212. Dit is de linker grens tussen het donkerblauwe gebied en het iets lichter blauwe gebied in bovenstaande illustratie. Onze uitkomst van 24.278 wijkt dus minder dan 1 standaardafwijking van het gemiddelde af. Zeker geen reden om te twijfelen aan de aanname dat rood 18/37 van de keren valt.

 

De 0

 

Er werd ook wel gesuggereerd dat de 0 vaker zou vallen. Hiervoor kunnen we natuurlijk hetzelfde onderzoek doen:

 

H0 = kans op 0 is 1/37

 

H1 = kans op 0 is groter dan 1/37 (nu kijken we naar een kans groter dan, omdat dat ons vermoeden is).

 

De kans dat je bij 50.000 spins 1372 keer of vaker 0 krijgt is 28,8%. Ook weer ruim boven het significantieniveau van 5%.

 

Alle nummers tegelijk

 

We kunnen ook nog kijken naar hoe vaak alle nummers gevallen zijn. Om te zien of hier te sterke afwijkingen in zitten kunnen we de chi-kwadraat test hier op los laten. Doen we dit, dan krijgen we een waarde van 33.195. Dit is ook ver onder de waarde waarbij we niet langer onze aanname van een eerlijke roulette zouden vertrouwen.

 

 

2115998251_chi-kwadraat50000nummers.thumb.jpg.ee37798b491299570f9fc99729b7077d.jpg

Aantal keer dat elk nummer werd gegooid en de bijbehorende chi-kwadraat waarde.

Aantal herhalingen

 

Als laatste kijken we nog even naar de reeksen rood en zwart achter elkaar aangezien de laatste bewering is dat lange reeksen te vaak voor zouden komen. In onderstaande tabel zie je hoe vaak reeksen rood en zwart voorkwamen.

1144267377_rood-zwartherhalingen.jpg.cbda53bd89163ae7539ef17b2c2275c8.jpg

Zo kwam een reeks van 9 rood achter elkaar 20 keer voor en voor zwart was dat 19 keer het geval. Totaal dus 39 keer, zoals ook verwacht over 50.000 spins. Andere waarden wijken soms wat af van de verwachting, maar het is duidelijk dat dat bij de lange reeksen (nog) niet echt het geval is.

Conclusie

 

Hiermee is wat mij betreft dit onderzoek afgesloten. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de eerlijkheid van de Playtech Penny roulette. Uiteraard kan dit altijd veranderen, maar dan alleen na een degelijk onderzoek zoals hierboven waarbij alle data daadwerkelijk genoteerd is (dus niet alleen plaatjes verzamelen waarop een zogenaamde bijzondere gebeurtenis te zien is, maar ook alle plaatjes waarop dat niet te zien is) en hier een degelijke wiskundige analyse op los is gelaten.  

 

Wow, wat een uitvoerig en gedegen onderzoek, @DeValsspeler, chapeau. 

Uiteraard zal Dobbelsteen het wel weer op zijn "Dobbelsteen's" meteen weerleggen met absurde aannames en geleuter over dat hij, met al zijn 45 jaren ervaring en kennis, dingen ziet die toch niemand anders ziet. Misschien kan hij dit onderzoek even meenemen in zijn gesprekken met de KSA? 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Op de eerste plaats mijn complimenten voor het velewerk dat je hierin hebt gestopt.

De reacties van je volgers nodigen mij niet uit om te antwoorden.  Kritische opmerkingen mag je niet maken. In voorgaande  post heb ik al eens aangegeven dat dit resultaat geheel voorspelbaar was. Ik zal het hele verslag eerst grondig moeten bestuderen om inhoudelijk te reageren.

Wel kan ik melden dat er een zeer grote kans is dat de Ksa het zal laten  gaan onderzoeken.

 • Like 1
 • Confused 4
Link to comment
Share on other sites

Op 30-8-2022 om 11:26 zei DeValsspeler:

Het heeft even geduurd maar ik heb eindelijk 50.000 spins gedaan op de Penny roulette van Playtech op Holland Casino. De reden van dit onderzoek was omdat er beweerd werd dat de uitkomst van deze roulette niet random en afhankelijk van de inzet zou zijn. Dit wilde ik testen en daarnaast wilde ik nog eens duidelijk laten zien hoe je dan onderzoekt of dergelijke beweringen inderdaad hout snijden.

 

Ik heb er een eenvoudig onderzoek van gemaakt: elke inzet was 10 cent op rood. Als de uitkomsten inderdaad gemanipuleerd zouden zijn om de speler meer dan de 2,7% te laten verliezen dan zou moeten, dan zou in dit onderzoek duidelijk naar voren komen dat rood significant minder vaak valt dan je gemiddeld zou verwachten. Het woord significant is hierbij belangrijk!

 

De cijfers

 

Over 50.000 spins met 10 cent inzet zou je verwachten €135 te verliezen (2,7% van €5000). In werkelijkheid heb ik €144.40 verloren. Er viel slechts 24278 keer rood (zwart viel 24350 keer en 0 viel 1372 keer) terwijl er 24.324 rood zou moeten vallen. 46 keer minder vaak dan verwacht dus.

 

Dit lijkt op het eerste gezicht het vermoeden te bevestigen, tot we ons de eerste 10.000 spins herinneren, waar we zo’n 60 keer rood te weinig hebben gekregen. Na 50.000 spins hebben we maar 46 keer rood te weinig gekregen, wat betekent dat we in de laatste 40.000 spins rood zelfs vaker hebben gekregen dan verwacht.

 

Maar zoals eerder gezegd, het woordje significant is belangrijk. Dus laten we nu eens echt kijken naar hoe je met dergelijke cijfers omgaat.

 

De analyse

 

Net zoals in rechtszaken ga je in dergelijke onderzoeken uit van het principe ‘onschuldig tot het tegendeel bewezen’. We gaan er dus van uit dat de roulette eerlijk is, tenzij we zeer sterke aanwijzingen hebben dat dit niet het geval is. In dit geval hebben we ingezet op rood en kijken we dus specifiek naar de kans dat rood valt. Bij een eerlijke roulette is dat 18/37. Onze nulhypothese is dus:

 

H0 = de kans op rood is 18/37

 

Het vermoeden is dat de roulette niet eerlijk is en hij ons minder vaak laat winnen. De alternatieve hypothese is dan:

 

H1 = de kans op rood is KLEINER DAN 18/37

 

Vervolgens wordt het onderzoek gedaan (in ons geval de 50.000 spins) en wordt gekeken of de kans op ons resultaat (of erger) uitgaande van de nulhypothese zodanig klein is dat we geen vertrouwen meer hebben dat onze aanname juist is. Om dit visueel te maken onderstaand plaatje:

 

 

 

bell.jpg.97bbb4014574372ebb738b2aae9e8043.jpg

Als onze nulhypothese klopt, dan hebben we zo’n 68% kans om een resultaat te krijgen dat hooguit 1 standaardafwijking van het gemiddelde afwijkt (het donkerblauwe gebied). Er is ongeveer 2,1% kans dat we een resultaat krijgen dat meer dan 2 standaardafwijkingen onder het gemiddelde ligt (het linker lichtblauwe gebied).

 

Stel we nemen een significantie niveau van 5%, dan betekent dit dat wanneer we een resultaat krijgen dat in het gebied links ligt dat 5% van de hele oppervlakte beslaat, we er niet meer op vertrouwen dat dit resultaat veroorzaakt is door een roulette met 18/37 kans op rood, maar dat de kans op rood kleiner is (de hele grafiek zou dan namelijk een stukje naar links verplaatst zijn).

 

Wat is nu de kans dat we in 50.000 spins slechts 24278 keer of minder vaak rood krijgen? Dat berekenen we via de site https://stattrek.com/online-calculator/binomial. Hierin vullen we de kans van de nulhypothese in (18/37), het totaal aantal spins (50.000) en onze gevonden uitkomst (24278).

 

We krijgen dan een kans van 0.34. Met andere woorden, bij een eerlijke roulette heb je 34% kans dat je na 50.000 spins slechts 24278 keer of minder vaak rood krijgt. Dit ligt ruim boven ons significantie niveau, dus ons resultaat geeft ons geen enkele reden om te twijfelen aan de kans van 18/37 voor rood.

 

We hadden dit ook snel kunnen zien door te kijken naar de standaardafwijking. Bij 50.000 spins met een kans van 18/37 is de standaardafwijking:

 

Sd = sqrt(50.000 * 18/37 * 19/37) = 111,8

 

Trekken we deze uitkomst van het verwacht aantal (24.324) af dan krijgen we 24.212. Dit is de linker grens tussen het donkerblauwe gebied en het iets lichter blauwe gebied in bovenstaande illustratie. Onze uitkomst van 24.278 wijkt dus minder dan 1 standaardafwijking van het gemiddelde af. Zeker geen reden om te twijfelen aan de aanname dat rood 18/37 van de keren valt.

 

De 0

 

Er werd ook wel gesuggereerd dat de 0 vaker zou vallen. Hiervoor kunnen we natuurlijk hetzelfde onderzoek doen:

 

H0 = kans op 0 is 1/37

 

H1 = kans op 0 is groter dan 1/37 (nu kijken we naar een kans groter dan, omdat dat ons vermoeden is).

 

De kans dat je bij 50.000 spins 1372 keer of vaker 0 krijgt is 28,8%. Ook weer ruim boven het significantieniveau van 5%.

 

Alle nummers tegelijk

 

We kunnen ook nog kijken naar hoe vaak alle nummers gevallen zijn. Om te zien of hier te sterke afwijkingen in zitten kunnen we de chi-kwadraat test hier op los laten. Doen we dit, dan krijgen we een waarde van 33.195. Dit is ook ver onder de waarde waarbij we niet langer onze aanname van een eerlijke roulette zouden vertrouwen.

 

 

2115998251_chi-kwadraat50000nummers.thumb.jpg.ee37798b491299570f9fc99729b7077d.jpg

Aantal keer dat elk nummer werd gegooid en de bijbehorende chi-kwadraat waarde.

Aantal herhalingen

 

Als laatste kijken we nog even naar de reeksen rood en zwart achter elkaar aangezien de laatste bewering is dat lange reeksen te vaak voor zouden komen. In onderstaande tabel zie je hoe vaak reeksen rood en zwart voorkwamen.

1144267377_rood-zwartherhalingen.jpg.cbda53bd89163ae7539ef17b2c2275c8.jpg

Zo kwam een reeks van 9 rood achter elkaar 20 keer voor en voor zwart was dat 19 keer het geval. Totaal dus 39 keer, zoals ook verwacht over 50.000 spins. Andere waarden wijken soms wat af van de verwachting, maar het is duidelijk dat dat bij de lange reeksen (nog) niet echt het geval is.

Conclusie

 

Hiermee is wat mij betreft dit onderzoek afgesloten. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de eerlijkheid van de Playtech Penny roulette. Uiteraard kan dit altijd veranderen, maar dan alleen na een degelijk onderzoek zoals hierboven waarbij alle data daadwerkelijk genoteerd is (dus niet alleen plaatjes verzamelen waarop een zogenaamde bijzondere gebeurtenis te zien is, maar ook alle plaatjes waarop dat niet te zien is) en hier een degelijke wiskundige analyse op los is gelaten.  

 

Een prachtige analyse van 50000 spins.50000 spins mag men gerust een long sample noemen.Deze longsample toont maar weer duidelijk aan dat een long sample gewoon het meeste betrouwbare is en een short sample van enkele tientallen spins waarin net toevallig 8 keer rood of 8 keer zwart achter elkaar dus niks zegt over de eerlijkheid van het spel.Chapeau voor dit geweldige stuk onderzoek DeV.Hier heb je denk ik honderden uren aan gespendeerd en de details zijn verbluffend.Hierbij benoem ik DeValsspeler tot Megastar van het jaar van Onetime.(Megastar om maar even in termen te blijven van de Megastar roulette🤗).

 • Like 2
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

17 uur geleden zei dobbelsteen:

Op de eerste plaats mijn complimenten voor het velewerk dat je hierin hebt gestopt.

De reacties van je volgers nodigen mij niet uit om te antwoorden.  Kritische opmerkingen mag je niet maken. In voorgaande  post heb ik al eens aangegeven dat dit resultaat geheel voorspelbaar was. Ik zal het hele verslag eerst grondig moeten bestuderen om inhoudelijk te reageren.

Wel kan ik melden dat er een zeer grote kans is dat de Ksa het zal laten  gaan onderzoeken.

Ik denk dat er ook geen kritiek te leveren is op het uitstekende onderzoek van DeValsspeler.Zijn cijfers en de daarbij behorende uitkomsten tonen gewoon aan dat die Penny roulette gewoon eerlijk is.Misschien een keer tijd om DeValsspeler toch maar eens erkenning te geven voor wat zijn gelijk betreft en om dan ook maar meteen maar zijn boek te kopen als dankbetuiging Dobbelsteen🤗

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

18 uur geleden zei dobbelsteen:

Op de eerste plaats mijn complimenten voor het velewerk dat je hierin hebt gestopt.

De reacties van je volgers nodigen mij niet uit om te antwoorden.  Kritische opmerkingen mag je niet maken. In voorgaande  post heb ik al eens aangegeven dat dit resultaat geheel voorspelbaar was. Ik zal het hele verslag eerst grondig moeten bestuderen om inhoudelijk te reageren.

Wel kan ik melden dat er een zeer grote kans is dat de Ksa het zal laten  gaan onderzoeken.

Ik mag aannemen dat de KSA het onderzoek op dezelfde manier zal uitvoeren als @DeValsspeler. Als dat het geval is, zal de uitkomst niet significant afwijken. Ik bedoel, het spel spelen lijkt mij immers de juiste manier van testen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

De penny roulette is een Europese  rng roulette. Het is niet zo belangrijk of het spelautomatisch is of manueel elk spel duurt ongeveer 40 seconden.  50000 Draaien heb je dus 556 uur nodig. Begrijpelijk dat het onderzoek lang heeft geduurd. 

Het is een misverstand dat ik beweerd heb dat rood meerzal vallen als je alleen maar op zwart zou zetten. Ik heb met mijn manier van spelen alleen ervaren dat de uitkomst van de roulette beinvloed wordt door  mijn inzetten. Het onderzoekmodel van DeV is niet te vergelijken met mijn spel.

De tabel laat zien dat series van meer dan 12 herhalingen praktisch niet voorkomen. de invloed van de zero is onduidelijk. Voor de Europese roulette is de zero altijd een nohit.De zero breekt een serie herhalingen dus altijd af.

Ga je  er van uit  dat je 10x mag verdubbelen ivm de tafel limiet en dat een serie van meer dan 13 herhalingen niet zal voorkomen dan kun je een winnende inzetstrategie gemakkelijk bedenken. 

Ga je beginnen met 1 chip als de enkelvouduge kans 6 maal herhaalt  heeft dan win je altijd. In het geval dat de zero valt  , blijf je verdubbelen. Ik tel 336 series elke serie geeft 1 chip winst.

Omdat het vallen van de zero onbekend is, is het antwoord niet absoluut. 

Edited by dobbelsteen (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

24 minutes ago, dobbelsteen said:

De penny roulette is een Europese  rng roulette. Het is niet zo belangrijk of het spelautomatisch is of manueel elk spel duurt ongeveer 40 seconden.  50000 Draaien heb je dus 556 uur nodig. Begrijpelijk dat het onderzoek lang heeft geduurd.  

Hoe verwacht je dat nieuwe spellen worden getest en gecontroleerd? Door een screenshot te delen met stakeholders van de laatste 10 getallen? Of door een extreem uitgebreid onderzoek met honderd duizenden draaien, spins of wat dan ook? Ik ga er vanuit dat die onderzoeken nog vele malen uitgebreider zijn dan dat van de Valsspeler. 

Mogelijk verklaart dat ook dat er weinig interesse is in je manier van spelen @dobbelsteen? Omdat het een marginale sample is, iedereen weet hoe je speelt en dat dit niets bijzonders en verliesgevend is, je onderzoek niet klopt. 

Misschien is een eerste stap voor je om je ongelijk toe te geven over deze Playtech Penny roulette die je zelf als onbetrouwbaar hebt betiteld. Let's start over!

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

De online kansspelen moet gekeurd zijn als  het keuringsschema 1.4 voorschrijft. De Ksa heeft voor de vergunde casino`s ontheffing verleend. 1 oktober 2022 wordt van kracht het keuringsschema 2.0. De ontheffing vervalt per 31 maart 2023. Alle kansspelen moeten dan gekeurd zijn volgens het keurinsschema 2.0. Een chaos wordt al voorspeld.

In dit schema staat heel duidelijk  dat de gebruikte RNGs onafhankelijk moeten zijn.

Random betekent wel willikeurig  maar niet onafhankelijk. De onderzoeksorganisaties moeten hiervoor nieuwe modellen ontwikkelen.

Een aanrader om te lezen is de "Marktscan-keuringen van kansspelen in Nederland".

Er is niemand van OneTime die weet hoe ik speel. Uitnodigingen om te komen kijken worden genegeerd.

Link to comment
Share on other sites

Playtech is een wereldwijd opererend bedrijf dat casino spellen en oplossingen aanbiedt over de gehele wereld. De spellen moeten goedgekeurd worden door verschillende instanties. Of er een ontheffing is in Nederland of niet, betekent niet dat het geen goedgekeurde spellen zijn. Of verwacht je dat ze in Nederland andere niet goedgekeurde spellen aanbieden dan in andere landen. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 uur geleden zei dobbelsteen:

De tabel laat zien dat series van meer dan 12 herhalingen praktisch niet voorkomen. de invloed van de zero is onduidelijk. Voor de Europese roulette is de zero altijd een nohit.De zero breekt een serie herhalingen dus altijd af.

Ga je  er van uit  dat je 10x mag verdubbelen ivm de tafel limiet en dat een serie van meer dan 13 herhalingen niet zal voorkomen dan kun je een winnende inzetstrategie gemakkelijk bedenken. 

Ga je beginnen met 1 chip als de enkelvouduge kans 6 maal herhaalt  heeft dan win je altijd. In het geval dat de zero valt  , blijf je verdubbelen. Ik tel 336 series elke serie geeft 1 chip winst.

Ik wist dat je met deze strategie zou komen en wilde daar eigenlijk al iets over zeggen, maar wilde het onderzoek niet teveel vervuilen. Nu dan toch:

Wat je met jouw virtuele verliezen continu lijkt te vergeten is dat je een groot gedeelte van de tijd niet inzet. Die uitkomsten hebben dan ook 0 invloed op je resultaat en zijn geen onderdeel van je sample als je wilt onderzoeken hoe je strategie het doet als je daadwerkelijk inzet. Als je tijdens mijn 50.000 spins continu had gewacht op 6 herhalingen voor je zou inzetten, dan zou je slechts een sample hebben van zo'n 300 reeksen waarbij je hebt ingezet. De kans is dan inderdaad groot dat je met winst eindigt. Dat komt niet omdat je een slimme strategie speelt, dat komt omdat je zo weinig speelt dat de kans op de bijzondere gebeurtenis inderdaad nog klein is. Vergelijk het met het volgende: als je op 35 nummers inzet en je doet dat 5 keer, dan is de kans groot dat je met winst eindigt (de bijzondere gebeurtenis is in dit geval dat 1 van de 2 nummers valt waar je niet op inzet). Doe je het echter een paar honderd keer, dan wordt de kans steeds groter dat die bijzondere gebeurtenis zo vaak voorkomt als je statisch zou verwachten en je dus op verlies eindigt.

Hetzelfde geldt voor jouw bijzondere gebeurtenis van 10 herhalingen op rij (waar de kans natuurlijk nog kleiner is). Speel je slechts 300 keer, dan is de kans groot dat die bijzondere gebeurtenis inderdaad niet voorbijkomt, omdat de kans daarop zo klein is. Doe je dat echter duizenden keren (en als je eerst wacht op zes herhalingen voor je gaat inzetten, dan zul je dus miljoenen spins voorbij zien komen), dan wordt de kans steeds groter dat je die bijzondere gebeurtenis nagenoeg precies zo vaak voorbij ziet komen als statistisch verwacht.

 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

1 Van de eerste basisregels van mijn succesvolle strategie is "De roulette moet draaien en ik mag spelen". Dit pas ik al 45 jaar toe. Toen ik nog in Amsterdam speelde, hield alle 15 tafels in de gaten  en ging pas inzetten als mijn bijzonder kansen zich voordeden. Het gebeurde wel dat ik op drie tafels tegelijk inzetten had staan. Bij alle croupiers waren mijn inzetten bekend. roulette spelen was gewoon een sport.

De multi roulette heeft het mij toen een stuk gemakkelijker gemaakt. Bij de laatste versie is het zelfs mogelijk dat ik op 1 termenal op drie tafels kon spelen.

Natuurlijk de draaien dat je niet inzet tellen voor een sample niet mee. Daarom zijn de foto`s van deze zeldzame gebeurteissen wel relevant . De foto`s zijn allemaal wel genomen in hele kleine samples. De enige verklarig kan zijn dat er verband bestaat tussen mijn inzetstrategie en de uitkomst van de roulette. Alle draaien waarbij ik inzet vormen samen een bijzondere random reeks.  Ik heb dit diverse malen op het forum beschreven. Je verteld mij niets nieuws.

Ik speel niet alleen op de enkelvoudige kansen maar ook dozijnen, kolommen en simpels. Ik hoef nooit lang te wachten op mooie kansen.

Waarom heb jii je niet afgevraagd hoe ik onder erbarmelijke  voorwaarden de stortingsbonus heb kunnen vrij spelen op de roulette. Dat schreewde om commentaar van jouw kant.

Link to comment
Share on other sites

35 minuten geleden zei dobbelsteen:

Natuurlijk de draaien dat je niet inzet tellen voor een sample niet mee. Daarom zijn de foto`s van deze zeldzame gebeurteissen wel relevant . De foto`s zijn allemaal wel genomen in hele kleine samples.

Waarde Dobbelsteen, je moet toch zelf ook wel doorhebben dat je jezelf hier compleet tegenspreekt?

Ik zal het even voor je verbeteren: "Natuurlijk de draaien dat je niet inzet tellen voor een sample niet mee. Daarom zijn de foto`s van deze zeldzame gebeurtenissen NIET relevant . De foto`s zijn allemaal wel genomen in hele kleine samples (EN ZEGGEN DAAROM NUL KOMMA NUL OVER HET TOTAALPLAATJE EN HET EFFECT OP DE LANGE TERMIJN)." 

Dat je een keer een bonus met slechte voorwaarden vrijspeelt, is ook helemaal niet zo geweldig of opzienbarend. Ik had gisteren een 100 euro bonus met 60x rondspelen genomen (per ongeluk). Normaal gesproken volkomen kansloos, nu heb ik er 3.000 euro van gemaakt. Dat is geen kunde, dat is pure mazzel en zo zie ik het ook. 

Op de een of andere manier is het altijd puur dankzij jouw expertise en ervaring als iets wel lukt, maar is een roulette meteen rigged als het niet volgens jouw plan of verwachtingen loopt. Heel bijzonder.

Edited by Wolfie (see edit history)
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Ik kan eigenlijk maar aan een spreekwoord denken hier:

You can't teach an old dog new tricks (vertaald naar Nederlands met je kunt een oude aap geen nieuwe kunstjes leren)

Misschien moeten we het daar maar gewoon bij houden. Ik zie aan de foutjes in de tekst dat Dobbelsteen zijn edge lijkt te verliezen (sorry @dobbelsteen, spel- en taalfouten zoals in je reactie hier ben ik nog niet veel vaker bij je tegengekomen).

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bij gebrek aan goede argumenten gaat een opponent met weing kennis in de verdedeging door fouten in  taalgebruik  te gebruiken .

Schoenmaker blijf bij je leest geldt voor jou in dit geval. Een Neerlandicus moet terughoudend zijn bij een discussie over de roulette.

Een fatsoensregel op het forum is , niet op taal en stijl fouten te letten. Minder opgeleide durven anders niet te reageren. 

Ik ben een hoogopgeleide werktuigbouwkundige. Autocorrectie werkt bij mij niet op het forum.Ik heb een ouderdoms dislectie. Ik kan niet blind type.  Schrijven is nooit hobby van mij geweest. Kennis en ervaring delen doe ik graag. Docent, bergsport instruteur ,schaakleraar en vrijwilliger !!

Jouw blogs lees ik met veel plezier. Toch stel ik vast dat jouw kennis van kansspelen minimaal is.

De andere commentaren spreken voor zichzelf. DeV moet nog reageren.

Link to comment
Share on other sites

5 uur geleden zei dobbelsteen:

De andere commentaren spreken voor zichzelf. DeV moet nog reageren.

Dat eerste leek mij inderdaad ook, dus was een extra reactie van mij niet nodig. Maar omdat je het zo graag wilt:

Dat je ook op andere inzetten speelt en daarom nooit lang hoeft te wachten om in te zetten laat zien dat je het punt volledig mist: wachten op 4 virtuele verliezen helpt je helemaal nergens. Ja, natuurlijk, 14 verliezen op rij gebeurt minder vaak dan 10 keer verliezen op rij. Maar als je altijd wacht met inzetten tot de eerste verliezen op rij geweest zijn, en dan inzet tegen nog eens 10 verliezen, dan had je net zo goed niet kunnen wachten en tegen 10 verliezen op rij kunnen inzetten. Misschien nog maar een keer het versimpelde voorbeeld waar de bijzondere gebeurtenis geen 10 verliezen op rij is, maar 1 verlies op rij:

Zet je daar direct op in, dan verlies je in 50% van de gevallen (als we even van de even kansen uit gaan en de 0 even buiten beschouwing gelaten). Wacht je eerst op een virtueel verlies, dan zijn de mogelijkheden voor de komende twee worpen als volgt: WW, WV, VW, VV. Van die vier zet je alleen in bij de laatste twee gevallen, je wacht tenslotte op een virtueel verlies. Van die twee keer dat je inzet, win je er één en verlies je er één. Ofwel, ook hier heb je 50% kans om te verliezen. Duidelijker kan het toch niet zijn dat wachten op een virtueel verlies je helemaal niets helpt? Waarom is het zo moeilijk voor je om dit dan in te zien als het gaat om 10 verliezen op rij ten opzichte van 10 verliezen op rij na 4 virtuele verliezen?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bij gebrek aan goede argumenten gaat een opponent met weing kennis in de verdedeging door fouten in  taalgebruik  te gebruiken .
Schoenmaker blijf bij je leest geldt voor jou in dit geval. Een Neerlandicus moet terughoudend zijn bij een discussie over de roulette.
Een fatsoensregel op het forum is , niet op taal en stijl fouten te letten. Minder opgeleide durven anders niet te reageren. 
Ik ben een hoogopgeleide werktuigbouwkundige. Autocorrectie werkt bij mij niet op het forum.Ik heb een ouderdoms dislectie. Ik kan niet blind type.  Schrijven is nooit hobby van mij geweest. Kennis en ervaring delen doe ik graag. Docent, bergsport instruteur ,schaakleraar en vrijwilliger !!
Jouw blogs lees ik met veel plezier. Toch stel ik vast dat jouw kennis van kansspelen minimaal is.
De andere commentaren spreken voor zichzelf. DeV moet nog reageren.

Wow… zoals ik al zei; het is iets wat ik niet van je gewend ben. Ik val je niet aan op spelfouten, ik constateer alleen een opvallende verandering daarin.

Wel mooi dat je zelf ook geen inhoudelijke verdediging voert maar aankomt met ‘nee jij weet er niks van’. Dat ontstijgt het basisschoolniveau niet, en dat vind ik jammer. Dat ik weinig van kansspelen zou weten, durf ik gerust te betwisten want om met jouw woorden te spreken ben ik eveneens wetenschappelijk geschoold en snap ik heel goed waar ik over schrijf. Ooit wilde je nog dat ik jouw onderzoek zou gaan beschrijven, sinds ik daarop nee gezegd heb ben ik niet goed genoeg meer. En ja, iedereen die het niet eens is met je, snapt het niet. Je daagt zelfs een wiskundige op zijn eigen vak continu uit en beschikt daarin over weinig zelfinzicht of -reflectie. Dit is al veel vaker gezegd, maar daarin zullen we allemaal wel ongelijk hebben. Ik hoop dat je levensgeluk haalt uit steeds dezelfde discussie voeren, maar ik zou persoonlijk mijn laatste jaren anders invullen.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Hoogopgeleid zegt niets over roulette kennis. Wat de Nederlandse taal betreft ben ik ook laagopgeleid. Wel heb ik een eerste graad wiskunde bevoegdheid. Voor de roulette ben ik een autodidact.

Ik verdedig in dit topic helemaal niets. Ik probeer wel het een en ander met mijn kennis van zaken te analyseren. 

DeV beweert dat samples samen voegen een gewone random reeks is. Mijn stelling is dat kleine bijzondere samples samen  geen random reeks vormen. Een draai waar ik op inzet duurt ongeveer 12 seconden.  Ik speel dus ongeveer 300 draaien per uur. Twee uur spelen is meer dan genoeg. Een speelsessie bestaat dus uit 600 draaien en creeert 1 - soms meer - van die ongelovige gebeurtenissen. Met 30 van die foto`s kun je niet meer van toeval spreken. Dit moet wel een oorzaak hebben. De Ksa is de enige instantie die dat kan laten onderzoeken en daar ben ik nu druk mee bezig.

Ik heb meerdere printscreens laten zien met hitscores van meer dan 80%. Dit kan toch geen toeval zijn? Wel moet jou opgevallen zijn dat geen van de criticasters mij ooit heeft zien spelen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...