Menschen, Sinds vandaag is Pokerinfo.nl klaarblijkelijk officieel down. Opdat wij niet zullen vergeten is er een Facebookpagina aangemaakt, zie www.facebook.com/pokerinfoNL.