Wat verdient een uitzendkracht? Waar heb ik recht op?

Wat verdient een uitzendkracht? Waar heb ik recht op?

Verdien je als uitzendkracht minder dan een vaste medewerker? Word ik lager ingeschaald als uitzendkracht? Welke rechten heb ik eigenlijk? Is het nadelig om als uitzendkracht te werken? Lees hier alle antwoorden op je vragen!

1584
0
DELEN
Wat verdient een uitzendkracht?
Wat verdient een uitzendkracht?

Steeds meer mensen werken in Nederland vanuit een flexibele arbeidsrelatie met hun werkgever/opdrachtgever. Vroeger was een contract voor onbepaalde tijd common sense, maar die tijd ligt – vooral sinds het uitbreken van de crisis in september 2008 – verder achter ons. Uitzendkracht, gedetacheerde, ZZP-er, tijdelijke contractant; allemaal voorbeelden van flexibele arbeidsrelaties. We zien ze meer en meer en de kans is groot dat jij ook “flexibel werkt” of dat je meerdere mensen kent die op flexibele basis aan de slag zijn. De vraag “wat verdient een uitzendkracht” of “hoeveel verdient een uitzendkracht”, wordt tegenwoordig dan ook vaker dan ooit gesteld!

Vaste of flexibele contracten
Vaste of flexibele contracten

Wat verdient een uitzendkracht?

Hoeveel verdien je als uitzendkracht? Wat verdient een uitzendkracht minder dan een vaste medewerker? Welke rechten heb ik als uitzendkracht? Verdient een vaste medewerker meer dan een uitzendkracht? Allemaal vragen die veel (potentiële) uitzendkrachten hebben of krijgen als ze gaan werken als uitzendkracht. Ik ga je proberen met dit artikel in het kort antwoord te geven op al je vragen! Voor jou dus geen onduidelijkheden met over het salaris van een uitzendkracht en het loon dat je als uitzendkracht elke week ontvangt via het uitzendbureau. Voordat je antwoord krijgt op de vraag: “wat verdient een uitzendkracht”, eerst wat getallen over de Nederlandse arbeidsmarkt.

Hoeveel mensen werken als uitzendkracht?

In Nederland werken jaarlijks ongeveer 770.000 mensen als uitzendkracht. De één voor een dag, de ander het hele jaar door. De één bij één werkgever, de ander bij misschien wel meer dan twintig werkgevers. Dat maakt flexwerk zo bijzonder en past ook bij waar het voor staat: het is enorm flexibel. Door de veranderende arbeidsmarkt en de veranderingen die elkaar steeds sneller opvolgen is er veel veranderd. Ook de angst voor een volgende recessie en het dan snel moeten kunnen aanpassen aan mogelijk wegvallend werkaanbod en tegenvallende omzet, zorgt ervoor dat veel werkgevers realistisch voorzichtig zijn geworden. Sommige mensen zweren bij het werken als uitzendkracht door de vrijheid die erbij hoort. Andere mensen nemen een tijdelijke baan aan, omdat ze geen baan voor langere tijd kunnen vinden. Liever zouden ze werken vanuit een vaste baan.

Steeds meer uitzendkrachten in de toekomst

De komende jaren wordt verdere groei van de uitzendmarkt voorspeld en verwacht. Steeds meer mensen zullen dus als uitzendkracht aan de slag gaan. Niet alleen werken er veel meer mensen op uitzendbasis, maar ook steeds meer mensen zullen via een tijdelijk contract of tijdelijke overeenkomst te werk worden gesteld. Ook de ontwikkeling van het aantal ZZP-ers zet door. Steeds vaker en steeds meer werken we dus flexibel. Nederland is hierin overigens koploper in Europa. Nergens wordt er zoveel op flexibele basis gewerkt als hier. Nederland is dus kampioen flexwerken!

Steeds meer uitzendkrachten
Steeds meer uitzendkrachten

Uitzenden en detacheren

Wat is het verschil tussen uitzenden en detacheren? Is een detachering beter dan een uitzending? Hoelang kan ik als uitzendkracht werken? Wanneer heb ik recht op een detacheringscontract? Om in een paar regels uit te leggen wat de verschillen zijn, dat is wat lastig, omdat het niet 1-2-3 uit te leggen is. In dit artikel wel een kleine poging, zodat je in het kort wat achtergrondinformatie hebt over ook deze vraag.

De verschillen tussen uitzenden en detacheren

Als gedetacheerde heb je (afhankelijk van de soort arbeidsovereenkomst die je hebt) meer rechten dan een uitzendkracht. Vaak heeft je werkgever/uitzendbureau een opzegtermijn. Let op: jij hebt vaak ook een opzegtermijn richting je werkgever/uitzendbureau. Beter of recht op meer pensioen is vaak gekoppeld aan een detachering, niet altijd overigens. Doorbetaling bij ziekte is vaak anders geregeld. Wachtdagen, andere percentages, uitbetaling door het uitzendbureau of juist door het UWV. Vaak betaalt een werkgever een hogere omrekenfactor voor een gedetacheerde dan voor een uitzendkracht. Een uitzendkracht kost de werkgever vaak dus minder geld dan een gedetacheerde. Het stukje binding en mogelijke extra betrokkenheid in ruil voor wederzijds commitment kent dus een prijskaartje.

Welke rechten heb ik als uitzendkracht?

Waar heb je recht op als uitzendkracht? En wat ga ik verdienen als uitzendkracht? Hieronder in het kort antwoord op deze hamvraag, de reden dat je dit artikel bent gaan lezen. Alvast goed om te weten, je hebt op meerdere vlakken dezelfde rechten als een vaste medewerker. Of je dus productiemedewerker, administratief medewerker of leraar bent? Als uitzendkracht verdien je net zoveel als een vaste medewerker (als het goed is…). Antwoord op de vraag “wat verdient een uitzendkracht?” is dus: hetzelfde als een vaste medewerker.

Productiemedewerker
Productiemedewerker

Wet Werk en Zekerheid

Ook voor de overheid is het niet onderbetalen en uitbuiten van uitzendkrachten een belangrijk thema. Al jaren wordt er druk gedebatteerd over hoe de ontwikkeling van de arbeidsmarkt niet alleen voor werkgevers voordelen biedt. Ook voor uitzendkrachten moet dit kansen en mogelijkheden bieden. De economische voorspoed moet natuurlijk ook voor uitzendkrachten voelbaar zijn. Wet Werk en Zekerheid komt uit de koker van Lodewijk Asscher. De wet is bedacht om ondanks groeiende flexibilisering ook voor o.a. uitzendkrachten bescherming te bieden. Bijkomend doel was meer vaste contracten. Helaas was al voor invoering duidelijk dat dat niet bereikt zou gaan worden met invoering van deze wet. De praktijk wijst dit nu ook uit. Transitievergoeding en een kortere periode van tijdelijk in dienst mogen hebben van medewerkers zorgt juist voor kortere dienstverbanden.

Inlenersbeloning / CAO van werkgever

Al eerder is overeengekomen dat een uitzendkracht altijd hetzelfde moet verdienen als een vaste medewerker. Tot 30 maart 2015 kon je als werkgever/uitzendbureau ook nog kiezen voor bijvoorbeeld de ABU-CAO of NBBU-CAO (afhankelijk van waar je als uitzendbureau bij was aangesloten). Had de werkgever een CAO met hoge salarissen, dan was het inzetten van uitzendkrachten soms behoorlijk lucratief voor de werkgever. De eerste 26 gewerkte weken kon je namelijk kiezen voor de salarisschalen in de CAO van het uitzendbureau.

Grote verschillen ABU en NBBU en CAO werkgever

Als je zelf als werkgever je (vaste) mensen bij aanvang bijvoorbeeld 12 euro per uur moest bieden, kon je de uitzendkracht mogelijk voor bijvoorbeeld 8,50 euro per uur inzetten. Toch zo'n 30% minder salaris en dus een flinke besparing op je personeelskosten. Als uitzendkracht stond je zo soms naast mensen die hetzelfde werk deden als jij (soms zelfs minder goed of snel), terwijl hij/zij daar bijna 50% meer voor betaald kreeg! Vanaf 30 maart 2015 is de keuzemogelijkheid vervallen en krijg je als uitzendkracht hetzelfde salaris als de vaste medewerker. Vanaf dag één dus al hetzelfde salaris! Let op: geldt bij de werkgever minimumloon, dan krijg je als uitzendkracht dus ook minimumloon. Dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij een vast baan betekent dus niet altijd een hoog salaris voor tijdelijk werk.

Geen verschil meer tussen uitzendkracht en vaste medewerker
Geen verschil meer tussen uitzendkracht en vaste medewerker

Looncomponenten voor een uitzendkracht

Niet alleen je salaris is even hoog als het salaris van een vaste medewerker. Het volgen van de CAO van je de werkgever waar je als uitzendkracht gaat werken, verplicht de werkgever en het uitzendbureau tot nog meer zaken. Er zijn namelijk zes looncomponenten die gevolgd moet worden en waar je dus recht op hebt als uitzendkracht. Als uitzendkracht heb je dus op deze zes punten exact dezelfde rechten als een vaste medewerker. De volgende onderdelen zijn een verplichting:

1. Het geldende periodeloon – Zoals bepaald in CAO/bij werkgever vanuit de schaal die past bij functie;

2. Arbeidsduurverkorting/ATV – Zoals bepaald in CAO/bij werkgever. Het uitzendbureau kan er voor kiezen deze uit te betalen in geld of in tijd voor tijd;

3. Toeslagen – Voor ploegenuren, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en overwerkpercentages;

4. Initiële loonsverhogingen – Hoogte en datum/tijdstip zoals in CAO/bij werkgever;

5. Kostenvergoedingen – Voor zover het uitzendbureau deze vrij van loonheffing en premies mag uitbetalen: reis- en verblijfkosten/andere kosten die horen bij uitoefening van de functie;

6. Periodieken – Hoogte en datum/tijdstip zoals in CAO/bij werkgever.

Krijg je als uitzendkracht op één of meerdere van deze punten dus een mindere of andere beloning dan vaste medewerkers? Trek dan even aan de bel bij je uitzendbureau en/of werkgever. Mogelijk gaat er namelijk iets fout en heb je recht op meer salaris als uitzendkracht!

De bonden strijden voor nog meer rechten voor uitzendkrachten

Regelmatig verschijnen er berichten over de FNV en de uitzendmarkt. FNV wil meer baanzekerheid of eigenlijk meer contracten voor onbepaalde tijd. De steeds verder doorzettende ontwikkeling van flexwerk is een doorn in het oog van de FNV. Zij vinden platgezegd dat iedereen een vast contract zou moeten hebben. Niet helemaal natuurlijk, maar liever zien zij in ieder geval geen toename van het aantal uitzendkrachten. Zeker nu er weer wordt onderhandeld voor een regeerakkoord, moet de FNV zich natuurlijk laten horen. Zij willen dat het aannemen van vaste krachten goedkoper wordt. Het aannemen van uitzendkrachten zou duurder moeten worden. Hiermee hopen zij werkgevers te “helpen” in het vaker en meer aanbieden van een vast contract. Uitzendkrachten zouden zo vaker kunnen rekenen op een vaste aanstelling en dus meer zekerheid.

Vakbonden zoals FNV in de bres voor uitzendkrachten
Vakbonden zoals FNV in de bres voor uitzendkrachten

Wat verdien ik als uitzendkracht? Hoeveel verdient een uitzendkracht?

Als je dus wilt weten wat het antwoord is op de vraag: wat verdient een uitzendkracht, dan is het antwoord eigenlijk heel simpel. Check de CAO die geldt bij de werkgever en zoek op hoe je functie is ingeschaald. Natuurlijk kun je nog wat discussie hebben over de inschaling in een bepaalde salarisklasse (ervaringsjaren, trede, enz.). Zeker is wel dat je als uitzendkracht niet minder verdient dan een medewerker met een halfjaarcontract of jaarcontract bij de werkgever zelf. Mocht bedrijf waar je gaat werken geen CAO kennen of volgen, dan krijg je het salaris dat bijvoorbeeld in een salarishuis of salaristabel is vastgelegd. Exact hetzelfde dus al de inschaling die wordt gevolgd ook voor de vaste medewerkers.

Grote verschillen in salarissen zijn verleden tijd
Wat verdien ik als uitzendkracht?

Antwoord op de vraag: wat verdient een uitzendkracht?

Hopelijk heb je antwoord op je vraag: wat verdient een uitzendkracht? Mocht het toch nog niet duidelijk voor je zijn, dan raad ik je aan om je te laten adviseren door een (gerenommeerde) uitzendorganisatie. De intercedenten die daar werken kennen alle ins- en outs die horen bij het uitzenden van uitzendkrachten. Door hun SEU-opleiding zijn de gecertificeerd uitzendmedewerker. Het juridisch correct uitzenden van medewerkers staat hoog op de agenda. Kijk uit voor de boeven in de branche. Er zijn heel veel cowboys actief die helaas over de rug van een uitzendkracht proberen (veel) geld te verdienen door de regels omschreven in dit artikel niet te volgen. De overheid jaagt overigens met grote regelmaat op deze malafide uitzendbureau's.

Veel succes in je verdere carrière (als uitzendkracht) gewenst!

Crypto - exchanges
Crypto exchange Rating Review Uniek door
★★★★★ Review Storten met iDeal! Handel nu!
★★★★★ Review Super overzichtelijk! Handel nu!
★★★★★ Review Nederlandse aanbieder! Handel nu
★★★★ Review Veel keuze, ook ICO's! Handel nu!
★★★★★ VOLGT ZSM! Groot en betrouwbaar! Handel nu!
★★★ Review Met je mobiele nummer! Handel nu!
★★★★★ Review Geen registratie mogelijk! Handel nu!
DELEN
Vorig artikelHot Peppers – Speelautomaat van Reflex Gaming
Volgend artikelHolland Casino – Alles over hét casino uitgelegd!
Hillichance
Geboren in 1983 en altijd al gek geweest van een gokje op z'n tijd. Ook een gokje op de beurs wordt regelmatig gemaakt, al is dat een meer winstgevende hobby dan de gokjes in casino's ;-) Holland Casino Breda zit op nog geen 10 minuten fietsen en dit is ook direct zijn favoriete casino in Nederland. NewYorkNewYork is dat voor Vegas. Lievelingsslots zijn de Beetle Juice, Walking Dead en de verschillende Willy Wonka's. Op tafels speelt hij het liefst roulette en soms wijkt hij uit naar Blackjack of Craps in Vegas. Gelukgetallen zijn 3, 11, 17 en 21. Na twee tripjes Vegas is hij nog lang niet klaar met deze pretstad die zoveel te bieden heeft. Viva Las Vegas!