blockchain

Een gedigitaliseerd bedrijf, de DAO. Wat is het?

Het is handig om eerst het artikel te lezen over hoe blockchain onze toekomst gaat veranderen. Het voortvloeisel uit dat artikel is namelijk een term die je regelmatig tegenkomt: DAO.

Onetime Las Vegas Fill geplaatst in Crypto door Onetime
op 29 april 2022
blockchain

Waar staat het voor?

Een DAO is een decentrale autonome organisatie. Het is in principe een bedrijf dat bestaat uit code en netwerkgebruikers. Het doel ervan is om vertrouwen te organiseren zonder een derde partij. Het grootste en eerste voorbeeld hiervan is de bitcoin.

Voor een DAO wordt er gebruik gemaakt van een publiek netwerk. In dit publieke netwerk kunnen jij en ik als deelnemer plaatsnemen. Hoe groter dit netwerk hoe betrouwbaarder en waardevoller het wordt. Er bestaan ook private netwerken waarbij het netwerk alleen door een bepaald bedrijf of groep mensen gebruikt kan worden.

Wie is de baas van een DAO?

Niemand, en dat is het mooiste. Iedereen staat gelijk aan elkaar en er wordt geen onderscheid gemaakt. Iedereen die mee doet in dit netwerk heeft dezelfde rechten. Deze rechten zijn middels code vastgelegd in bijvoorbeeld smart contracts. Veranderen van deze code kan maar omdat de andere deelnemers jouw code niet accepteren kan je niet meer mee doen. Verander je de code toch dan staat dit ook wel bekend als een hardfork. Hierbij beslist een groep mensen dat de code anders zou moeten en zij splitsen zich af van de grote menigte. Een voorbeeld hiervan is bitcoin cash, wat een hardfork van bitcoin is.

Satoshi
Satoshi

Wie maakt een DAO?

Zoals eerder gezegd is een DAO niet meer dan programmeerbare code. In theorie zou je het dus alleen af kunnen als jij goed kan programmeren. Dit is natuurlijk onbegonnen werk. Het is de gehele community die bij kan dragen aan een DAO nadat de eerste versie online is gegaan.

Zo wordt de code waarmee het begon bijna onvindbaar na enkele jaren. Personen die helpen het netwerk te verbeteren worden bijvoorbeeld beloond met een cryptocurrency. Alle beloningen e.d. staan weggeschreven in smart contracts en worden vrijgegeven als het stukje code klopt en wordt geaccepteerd door de netwerkgebruikers.

Wie beslist er over verandering in een DAO?

Iedereen, elke deelnemer. Er is geen directeur, management, ondernemingsraad of een vakbond die onderhandelt. Alles staat weggeschreven in een programmeerbare code en die code is voor iedereen inzichtelijk.

Een vraag die gesteld kan worden is: wat nou als de code al niet klopt op voorhand? De code is open source en wordt dus gecontroleerd door de netwerkgebruikers (community). Zitten er fouten of oneerlijkheden in dan zal de DAO nooit komen te bestaan of snel ophouden te bestaan.

Je kan het vergelijken met een kolonie termieten. Heb je ooit 1 termiet een eigen onderkomen zien bouwen? Nee, de gehele kolonie zorgt hiervoor. Ze werken allemaal samen met elkaar en bouwen zo hun huis. De koning van dit termieten bouwwerk is voor bitcoin Satoshi Nakamoto. Dit was degene die de eerste code voor bitcoin online publiceerde. Zo'n termieten kolonie is in principe een DAO, alle gebruikers in de kolonie helpen mee aan het bouwen van een groter huis. In het geval van een DAO zijn dit upgrades van de code waarmee de DAO is gebouwd.

Waarom zou een DAO werken?

Vertrouw jij de vriend van een vriend, van weer een vriend? Ik niet. Ik ken hem niet en weet hoogstens zijn voornaam. In een netwerk als dit is iedereen te vertrouwen. Je kan dus in aanraking komen met een ongelimiteerd aantal personen, goederen en alle bedenkbare overige producten of zaken zonder tussenkomst van derden. Het netwerk gebouwd middels blockchain technologie en daarop de smart contracts zorgen voor het vertrouwen. Zo kan een tussenpersoon uitgesloten worden. Je doet rechtstreeks zaken met elkaar ondanks dat je geen idee hebt wie de ander is en gegarandeerd bent van een succesvolle transactie.

Hoe zit het met private DAO's?

Dit zijn bedrijven die onderling een netwerk opbouwen. Zij sluiten een overeenkomst af, deze overeenkomst wordt gedigitaliseerd en vastgelegd. Op deze overeenkomst kan een smart contract gebouwd worden die zorgt dat bij elke transactie de overeenkomst gewaarborgd is. Als er een verandering plaats moet vinden dan moeten alle betrokken partijen het daarmee over eens zijn. Is men het over een verandering eens dan wordt de extra code toegevoegd en zo wordt eventueel ook het smart contract aangepast. Je automatiseert op deze manier een hele hoop en mensen zijn eigenlijk niet meer nodig bij het uitvoeren van transacties. Wel is een privaat netwerk minder decentraal dan een open netwerk. Dit komt omdat een bedrijf zo'n netwerk kan opbouwen en open stellen voor andere gebruikers.

De toekomst

Het klinkt vooral als science fiction; een bedrijf zonder werknemers behalve programmeurs en deelnemers. Niks is minder waar want Bitcoin is zo'n voorbeeld. De toekomst wordt nu gevormd en het is afwachten tot de eerste bedrijven succesvol gaan worden. Een soort race naar de maan idee maar dan gedigitaliseerd.

Meld je ook aan op ons forum en stel daar al je vragen

on air