HOOFDFOTO Column FRAUDE

Fraude

In de periode dat het casino zich als nieuw fenomeen aandiende in Nederland waren er natuurlijk ook kinderziektes en excessen. Waar geld voor het oprapen lijkt te liggen,  worden de kansen op fraude groter. Ondanks alle pogingen van de organisatie om er voor te zorgen dat medewerkers eerlijk en oprecht zijn, werd het casino meermaals geconfronteerd met fraude. Niet alleen de croupier die samen met een gast probeerde zich te verrijken, net zo goed bij leidinggevenden, zelfs ook bij de hoofddirectie. Het was schrikken om te zien dat collega’s en leidinggevenden van de ene op de andere dag verdwenen; vaak kenden we elkaar ook privé, we hadden een band.

André avatar geplaatst in Landbased casino door André Jansen
op 29 mei 2022
HOOFDFOTO Column FRAUDE
Fraude20190218 163657
De openingstruc

Grote fraude

Een aantal artikelen uit het verleden laten zien dat Holland Casino het een en ander ‘voor de kiezen kreeg’. Zowel artikelen die verwijzen naar het samenspel tussen medewerkers en gasten als verscholen betrokkenheid bij toeleveringsbedrijven van directieleden. De arme Nico Kroon die slachtoffer werd van matig onderzoek,  artikelen waarin casino fraudeurs een overzicht geven wat er allemaal speelde op dat gebied.

Van binnenuit merkten we natuurlijk vrijwel direct als er iets aan de hand was. Als er een hele equipe werd afgelost, de tafel gesloten en de medewerkers niet naar kantine of kleedruimte gingen maar ‘naar boven’ wisten we wel hoe laat het was. Meermaals vielen mij opvallende gedragingen, blikken van verstandhouding en gebaren op in de periode die voorafging aan de openbaring van de grote fraude. Uiteraard meldde ik dat aan de directeur onder 4 ogen, maar die bracht z’n wijsvinger naar de lippen.

Tijdens de grote fraude in Scheveningen werden er een 60-tal medewerkers geschorst hangende het onderzoek. We hadden dus ruim te weinig personeel, en mensen putten uit de andere 2 casino’s Zandvoort en Valkenburg was geen optie, want daar was het ook druk. Ik was instructeur in het opleidingscentrum in Scheveningen, toen aan de boulevard onder het Kurhaus. Er naast was een Grand Café, waar veel croupiers kwamen. Tot m’n verbazing zaten er ook tijdens deze turbulente tijden van fraude en onderzoek gewoon geschorste croupiers die vrolijk het glas hieven. Niet zelden werd mij met een blik van ‘ons kent ons’ een drankje aangeboden. Voor mij reden om dit etablissement voortaan maar te mijden.

 

Oktober1980
Casinozwendel

Casino was mijn leven

Wel de cursussen opgeschort, en de inmiddels ‘een beetje’ getrainde debutanten voorbereid om in te vallen. Sommigen zaten al binnen een maand cursus ‘aan tafel’. Zelf werkte ik gewoon 60 dagen zonder vrije dag door, tenslotte was voor mij en vele anderen het casino niet alleen een werkgever, maar m’n leven..

Het was achteraf misschien wel een zegen dat we in deze eerste jaren te maken kregen met fraude, er werden vragen gesteld in de kamer, de media zaten er bovenop en algemeen directeur Joop Kroes kon niet anders dan rigoureuze maatregelen treffen. Alternatief vanuit de overheid was: sluiten! Er zouden observatiecamera’s komen, een nieuw gecomputeriseerd administratiesysteem. Beveiligingsmensen werden opgeleid als croupier, antecedentenonderzoeken werden aangescherpt.

Er zijn vele jaren verstreken, de Nederlandse casino’s zijn als organisatie een voorbeeld binnen een internationale standaard, verschillende know-how projecten met Nederlandse casinomensen zijn uitgevoerd in andere landen. Ik ben trots mijn steentje te hebben bijgedragen.

on air