VAN brancheorganisatie

VAN, de brancheorganisatie voor kansspelaanbieders

Iedere branche heeft wel een brancheorganisatie en bestaat uit een bundeling van meerdere bedrijven. De brancheorganisatie is veelal een stichting of vereniging die opkomt voor de collectieve of individuele belangen van de aangesloten leden. De kansspelbranche heeft ook een eigen brancheorganisatie onder de naam: VAN Kansspelen Brancheorganisatie

VAN Kansspelen behartigt op dit moment de belangen van ongeveer 110 bedrijven in de kansspelsector. Ongeveer 95% van de speelautomatenhallen  is aangesloten bij de VAN. Ook meer dan 50 % van de bedrijven die speelautomaten in de horeca exploiteren zijn aangesloten bij de vereniging. Op de website staat een totaaloverzicht van alle aangesloten leden.

Transpareng BG TG geplaatst in Landbased casino door Frank Kruit
op 4 mei 2022
VAN brancheorganisatie

Over de VAN

VAN Kansspelen is dé brancheorganisatie van de kansspelbranche en is al meer dan 30 jaar actief. Het is een autoriteit op dit gebied. De VAN Kansspelen maakt zich als vereniging sterk voor een aantrekkelijk, betrouwbaar en verantwoordelijk spelaanbod binnen de Nederlandse kansspelmarkt. Iedere gereguleerde en betrouwbare aanbieder van kansspelen kan en mag zich aanmelden bij VAN Kansspelen

VAN Kansspelen heeft een team van vier bureaumedewerkers. Om als vereniging te kunnen fungeren, zijn er naast het ondersteunende team bureaumedewerkers een aantal besturen, zoals het: algemeen bestuur, Sectiebestuur Amusementscentra (SAC), Sectiebestuur Exploitanten in de Horeca (SEH) en later zal het Sectie Online (SON) worden toegevoegd, als de wetgeving rondom online kansspelen van kracht is.

Binnen VAN Kansspelen bestaan er verschillende commissies, die onder andere advies geven aan het bestuur en sectiebesturen over onderwerpen als kansspelbelasting, veiligheid en speelautomaten.

Een belangrijke pijler voor VAN Kansspelen is verantwoord spelen. Als lid van VAN Kansspelen , moet je aan wettelijke normen rondom verantwoord spelen voldoen. Maar ook de ondernemerscode in acht nemen. De vereniging maakt zich sterk voor een gereguleerd aanbod welke aan alle eisen voldoet. Spelers dienen de hoogst mogelijke bescherming te krijgen.

VAN Kansspelen adviseert zijn leden over verantwoord spelen, preventie op kansspelverslaving en bij de introductie van nieuwe regelgeving. Daarnaast vertegenwoordigt de VAN de belangen bij stakeholders, zoals de overheid en de politiek. Uiteraard is de branchevereniging betrokken bij de lobby omtrent het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

Waar staat de VAN voor?

De VAN vertegenwoordigt de belangen van alle aangesloten partijen en heeft enkele algemene standpunten ingenomen ten aanzien van kansspelen. We lichten enkele van de (belangrijkste) standpunten nader toe:

VAN
VAN, waar staan ze voor

Regulering kansspelen

Belangrijk item is de regulering van kansspelen. Daarnaast zijn er op dit moment enkele bedrijven (nog) in handen van de overheid, zoals het staatsbedrijf ‘Holland Casino‘. Holland Casino heeft een monopolie positie wat niet ten goede komt van de marktwerking. VAN Kansspelen is groot voorstander van de privatisering van dit staatsbedrijf.

Vervolgens is duidelijke regulering belangrijk voor een goed gestroomlijnde branche, waarbij regels worden nageleefd. Bovendien is het van belang  wat de voorwaarden zijn voor het deelnemen aan een gereguleerd kansspel.

Niet gereguleerde kansspelen, zoals kansspelen op het internet, moeten volgens VAN Kansspelen gereguleerd worden, waardoor er meer kan worden gedaan aan preventie van kansspelverslaving en uiteraard een betrouwbaar aanbod.

De VAN Kansspelen speelt een belangrijke rol in het en informeren van alle aangesloten partijen.

Kansspel
Kansspel - Copyright VAN Kansspelen

Kansspelbelasting

Onlangs heeft de regering de kansspelbelasting verhoogd van 29% naar 30.1%. Vanaf 1 oktober 2021 zal deze weer terug gaan naar 29%. Op deze manier wil de staat misgelopen inkomsten compenseren, totdat de Wet Kansspelen op Afstand is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze wet is actief vanaf 1 april 2021.

Bovendien zet de vereniging zich in voor de het terugdraaien van deze tijdelijke verhoging van het belastingtarief, omdat men van mening is dat dit niet eerlijk en  niet rechtvaardig is.

De speelautomatensector heeft na de invoering van de kansspelbelasting (toen ook is besloten dat de speelautomatensector haar vooraftrek omzetbelasting niet meer kon toepassen). Dit in combinatie met de invoering van het strenge rookbeleid een moeilijke periode gehad en nog steeds ondervinden leden van de VAN hier de gevolgen van.

Samenwerking met zorginstellingen

Bovendien staat Verantwoord spelen hoog in de prioriteitenlijst van de branchevereniging. VAN Kansspelen werkt samen met koepelorganisatie van de zorginstellingen (GGZ Nederland). En overlegt met deze koepel op welke wijze de wederzijdse belangen geharmoniseerd kunnen worden. Dit zodat de aanbieders van kansspelen op een goede wijze invulling kunnen geven aan hun zorgplicht in samen werking met de zorgaanbieders.

Daarnaast is de VAN Kansspelen (mede) initiatiefnemer van de website  www.speelbewust.nl. Dit initiatief wil naast een transparante informatievoorziening ook een schakel tussen industrie en zorg zijn.

De speelautomatenbranche heeft in de jaren '90 het voortouw genomen een eigen preventiebeleid te ontwikkelen. Dit beleid was tot het jaar 2013 geheel gebaseerd op zelfregulering. En ging uit van de criteria die de KEMA hen oplegde. In 2013 werd het opleidingsgedeelte van de zorgplicht een wettelijk vereisten. 

Samen met GGZ Nederland en de Kansspelautoriteit stelt VAN Kansspelen nu de kwaliteitseisen van de preventietrainingen vast. Ook worden de leden van de de branchevereniging geacht zich te houden aan de regels omtrent zorgplicht.

In de praktijk worden medewerkers getraind om ervoor te zorgen dat problematiek (vroegtijdig) wordt herkend. En zijn er toegangscontroles om er voor zorg te dragen dat minderjarigen niet kunnen deelnemen aan kansspelen. Medewerkers kunnen preventiegesprekken voeren en eventueel overgaan tot het verstrekken van een vrijwillig toegangsverbod (witte lijst).

Flash Casino Haarlem2
Flash Casino

Hoe word je lid van de VAN?

Wanneer je lid wilt worden van de brancheorganisatie voor kansspelen dien je je te houden aan de ondernemerscode. De contributie bestaat uit een basisbedrag en een variabel bedrag op basis van het aantal spelersplaatsen. .

Als lid van VAN Kansspelen kun je profiteren van een aantal voordelen. Ben je lid dan krijg je voordelen zoals:

  • op de hoogte van het laatste nieuws uit de branche
  • belangenbehartiging bij alle stakeholders, zoals de overheid
  • actuele informatie rondom wetgeving

Waar gaat de VAN zich in de toekomst op richten?

Bovendien wil de branchevereniging samen met zijn leden de branche in een beter daglicht zetten. Vervolgens worden allerlei initiatieven bedacht om voor deze missie draagvlak te creëren. Zo is onder andere het logo verandert en is men achter de schermen druk bezig deze missie vorm te geven.

Veelgestelde vragen over de VAN

Waar staat de VAN voor?

Vereniging Automaten Nederland en is de brancheorganisatie die al ruim 50 jaar de autoriteit is op het gebied van gereguleerde kansspelen in Nederland.

Hoeveel bedrijven zijn lid van de VAN?

Ruim 100 bedrijven die actief zijn in de kansspelsector zijn lid van de VAN.

Wie zijn er lid van de VAN?

In dit overzicht zie je precies welke actieve leden lid zijn van deze branche organisatie.

Wat kost een lidmaatschap bij de VAN?

Je betaalt als kansspelbedrijf een paar duizend euro aan contributie per jaar. En er komt een paar tientjes bij per speelautomaat die je in je bedrijf hebt staan.

Wat zijn de speerpunten van de VAN?

Alle leden hebben toegang tot informatie over de rechtspraak, wet en regelgeving. Hulpverlening door de huisjurist van de VAN. Toegang tot actuele en exclusieve branche informatie en een proactieve houding om de belangen te behartigen bij onder andere de overheid en andere instanties.

on air