Vergunning

Een vergunning aanvragen voor een online casino?

Vanaf 1 april 2021 kunnen er in Nederland vergunningen aangevraagd worden voor het aanbieden van online kansspelen. Voordat een online casino een dergelijke vergunning krijgt, moeten zij aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen worden gesteld door de Kansspelautoriteit (Ksa). Voldoet de aanvrager niet aan deze eisen? Dan krijgen ze geen vergunning en moeten ze, zodra ze wel aan die eisen voldoen, de gehele aanvraagprocedure opnieuw doorlopen.

Maar wat houden deze eisen in? En hoeveel financiële middelen heb je nodig om een aanvraag te doen? In dit artikel legt OneTime uit hoe een vergunningsaanvraagprocedure gaat en wat jij als online kansspelaanbieder moet doen om de kans om een vergunning te krijgen zo groot mogelijk te maken.

Placeholder Gold geplaatst in Online casino door Onetime
op 11 mei 2022
Vergunning

Een flinke kostenpost

Het aanvragen van een vergunning doe je niet zomaar. Naast dat je over de benodigde papieren moet beschikken, hangt er ook een grote financiële post aan. Zo bedragen de kosten voor alleen al de aanvraag 45.000 euro. Dit bedrag krijg je niet meer terug, ongeacht of de vergunning verleend wordt of niet.

Dan zijn er nog andere bijkomende kosten. Zo wil de Ksa een financiële garantstelling hebben op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Deze garantstelling bedraagt naar verwachting 830.000 euro en is bedoeld voor het betalen van belastingen, kansspelheffing en eventuele boetes.

Website Ksa
WebsiteKsa

Dit bedrag moet op de rekening van de Ksa gestort worden, wanneer de vergunning is verleend. Het betaalde bedrag geldt dus als bewijs dat je bepaalde kosten ook daadwerkelijk kunt betalen. Daarnaast wordt er berekend dat er gemiddeld per jaar 600.000 euro nodig is aan structurele lasten om operationeel te zijn binnen Nederland.

Het totale kostenplaatje komt hiermee op 1.475.000 euro voor het aanvragen van de vergunning en het daadwerkelijk operationeel zijn in het eerste jaar. Voor grote namen binnen de kansspelbranche zal dit geen probleem zijn. Ben je een kleinere aanbieder? Houd dan rekening met deze kosten. Het is wellicht niet verstandig om 45.000 euro te betalen plus 830.000 euro in te leveren als garantstelling voor een vergunning die je misschien niet krijgt.

Welke zaken moet je op orde hebben?

Zoals eerder genoemd betekent het betalen van een vors geldbedrag niet dat je al op een vergunningsverlening kunt rekenen. Tijdens de vergunningsaanvraag worden jij en je online casino namelijk getoetst. Er wordt gecontroleerd of de ingevulde gegevens kloppen en of je wel voldoet aan de strikte regelgeving. Waarop er precies wordt getoetst vind je hieronder.

Algemene zaken en betrouwbaarheid

Om te beginnen worden de algemene informatie en de betrouwbaarheid van jou en het online casino gecontroleerd. Dit zijn onder andere financiële gegevens, rechtsvormen en adres- en contactgegevens. Weet wel dat hier niet alleen de financiële gegevens van het online casino bedoeld worden. Jouw persoonlijke financiële gegevens worden ook gecontroleerd. Er wordt gekeken naar openstaande leningen en mogelijke schulden. Dit geldt tevens voor het gehele bestuur.

Daarnaast wordt gekeken of iemand van het bestuur of een leidinggevende een strafblad heeft. Het plegen van winkeldiefstal als 16-jarige zal geen gigantische impact hebben, maar een strafblad voor financiële fraude zorgt ervoor dat je geen kans maakt op een vergunning. Aan de hand van het Bibop onderzoek wordt de integriteit van de organisatie getoetst.

Consumentenbescherming

Eén van de belangrijkste doelen van de Ksa is consumentenbescherming. Daarom moet jij als kansspelaanbieder aantonen dat alle maatregelen zijn genomen om consumenten te beschermen tegen bijvoorbeeld een gokverslaving. Om dit aan te tonen kun je gokverslavingshulp aanbieden via je website. Of apps en tools aanbieden die het mogelijk maken voor spelers om zichzelf uit te sluiten van spelen. Naast gokverslavingshulp dien je ook systemen in plaats te brengen die het spelgedrag van spelers monitoren en controleren of iemand een verslavingsrisico vormt.

Zaken als leeftijdsverificatie, klachtenafhandeling, marketing die niet gericht is op meerderjarigen en voorlichtingen moet je allemaal op orde hebben. Hier toetst de Ksa streng op. Wanneer deze zaken niet in orde zijn, maak je ook geen kans op een vergunning.

Altijd op de hoogte

Door de aankomende vergunningsverleningen verandert de kansspelwereld in Nederland in rap tempo. Blijf daarom op de hoogte van de laatste nieuwtjes over gokken en kansspelen via OneTime. Wij houden je graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen en geven graag tips!

Meer over kansspelvergunningen

on air