Vergunningaanvraag

Nadere informatie over de vergunningaanvraag 'Wet Kansspelen op Afstand'

Nederland is druk bezig met de aanloop naar legaal online gokken. Volgens de planning kunnen ondernemers vanaf 1 maart 2021 een vergunningaanvraag indienen voor een online casino, waarna het eerste internetcasino vanaf het derde kwartaal 2021 kan toetreden tot de Nederlandse markt. Wel zijn er strikte eisen en kan niet iedere ondernemer zomaar een online casino exploiteren.

De Kansspelautoriteit (Ksa) denkt rond de 90 vergunningen af te kunnen geven. Maar waar moet je als belangstellende rekening mee houden? Wat zijn de eisen waar je aan moet voldoen om een vergunning te kunnen krijgen? Wat moet je regelen voor je online casino? In dit artikel worden deze vragen beantwoord en krijg je meer inzicht in de aanvraagprocedure.

Placeholder Gold geplaatst in Online casino door Onetime
op 11 mei 2022
Vergunningaanvraag

Financiële middelen

Het aanvragen van een vergunning voor een online casino is een flinke opgave. De aanvraag zelf kost 45.000 euro. Dit bedrag betaal je ongeacht je de vergunning krijgt of niet. De Ksa stort het geld niet terug als de vergunning niet verleend wordt.

Krijg je de vergunning wel? Dan eist de Ksa een garantstelling van (naar schatting) 830.000 euro. Deze garantstelling wil de Ksa zodat hier eventueel belastingen, kansspelheffingen en boetes van betaald kunnen worden als je niet tijdig betaald. Het geldt ook als bewijs dat je kunt opdraaien voor de kosten die een online casino met zich meebrengt.

Als laatste kostenpost heeft de Ksa berekend dat het ongeveer 600.000 euro gaat kosten om de vaste lasten en de structurele kosten per jaar te dragen. Het totaal komt dan op 1.475.000 euro dat nodig is voor het eerste jaar.

Via De Website Van De Ksa Kan Er Straks Een Vergunningaanvraag Worden Ingediend
Via de website van de Ksa kan er straks een vergunningaanvraag worden ingediend

Eisen aan de vergunningaanvraag

Er zitten meerder eisen aan de aanvraag van de vergunning. Allereerst moet alles in de Nederlandse taal ingediend worden. Uitzondering hierop zijn bewijsstukken die zo specifiek zijn dat ze in het Engels mogen. Wel moet er een Nederlandse vertaling bijgevoegd zitten. Ook moet de aanvraag geheel digitaal ingediend worden.

De Ksa neemt alleen een aanvraag voor een vergunning in behandeling als deze volledig is ingevuld, de identiteit van de aanvrager is vastgesteld en de betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij moeten een aantal bewijsstukken bijzitten. Welke bewijsstukken dit precies zijn, dat maakt de Ksa bekend bij de start van de vergunningsaanvraag.

De bewijsstukken die de Ksa vraagt dienen allemaal in een pdf-document ingediend te worden. Daarnaast moet er zo beknopt mogelijk geantwoord worden op de vragen. Vindt de Ksa het antwoord niet toegespitst op de vraag? Of is het bewijsstuk te uitgebreid of niet toegespitst? Dan kan de Ksa de documenten weigeren.

Voor welke kansspelen verleent de Ksa een vergunning?

De Ksa verleent straks voor vier soorten kansspelen een vergunning, namelijk:

  • Casinospellen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen;
  • Casinospellen waarbij de spelers tegen elkaar spelen;
  • Weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd;
  • Weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen.

Wie beoordeelt de vergunningaanvraag?

De Ksa beoordeelt de aanvraag van de vergunning, waarna de Raad van Bestuur van de Ksa de vergunning toekent of niet. Hierbij kijkt de Ksa of de kansspelen op een betrouwbare, verantwoorde en controleerbare wijze worden georganiseerd.

Daarnaast wordt over de gehele vergunningaanvraag een oordeel gegeven. Er wordt getoetst aan de wet- en regelgeving en beleidsregels die opgesteld zijn. Wanneer de aanvragen worden goedgekeurd of afgekeurd is nog niet precies bekend. Wel weten we dat dit waarschijnlijk tussen 1 maart 2021 en het derde kwartaal van 2021 zal plaatsvinden.

Tijdpad KOA
De Kansspelautoriteit heeft een tijdpad staan voor de Kansspelen op Afstand.

De betrouwbaarheid van bestuurders en rechtspersonen

Dat er strenge eisen zitten aan de vergunning is duidelijk, maar betrouwbaarheid van de bestuurders en de rechtspersonen speelt ook een belangrijke rol. De Ksa stelt dat de betrouwbaarheid in het geding komt als er sprake is (geweest) van een straf-, bestuurs- of fiscaalrechtelijke antecedent.

Niet alleen de aanvrager van de vergunning, maar alle betrokkenen die aan de aanvrager gerelateerd zijn moeten vrij zijn van een van de bovenstaande antecedenten. Op de aanvraag moeten al die antecedenten tot acht jaar terug moeten worden opgegeven. Bij de aanvraag van de vergunning moet voor al deze personen een verklaring omtrent gedrag, of een buitenlands equivalent hiervan, worden overgelegd.

De deskundigheid van de aanvragers en de werknemers

Een andere voorwaarde van de vergunning is dat de aanvrager een beleidsplan heeft. Hierin moet onder andere opgenomen staan dat de werknemers kennis hebben van de wet- en regelgeving, financiële voorschriften, verslavingspreventie en de consumentenbescherming.

Vergunning aanvragen?

Dit zijn nog niet alle voorwaarden waaraan je moet voldoen als aanvrager. Er zijn nog verschillende preventiemaatregelen die je moet beschrijven, maar ook hoe je reclame maakt, hoe je uitbetaalt en nog veel meer. Wil je een vergunning aanvragen? Bekijk de informatie van de Ksa en laat je bijstaan door personen die verstand hebben van de online gokwereld.

on air