Wetsvoorstel

Wat betekent ontwerpregeling Koa voor de speler?

Online gokken wordt straks legaal in Nederland aangeboden door verschillende (ook buitenlandse) aanbieders. In 2019 is door de Eerste Kamer ingestemd met Wetsvoorstel Wet Kansspelen op afstand. Hier is een lange periode van onderzoek, debatteren en lobbyen aan vooraf gegaan.

Wist je bijvoorbeeld dat al sinds 2008 voorzichtig getracht werd de Nederlandse online kansspelmarkt te reguleren? Op 1 april 2008 sneuvelde er bijvoorbeeld een wetsvoorstel in de Eerste Kamer, strekkend tot het verstrekken van een periodieke vergunning aan Holland Casino (voor online kansspelen).

En nu zijn we er bijna! Over ongeveer een jaar zal het mogelijk zijn om (legaal) online te gokken in Nederland. En dat er nu ook echt veel gedaan wordt om termijnstellingen te halen, blijkt uit de op 20 augustus 2020 gepubliceerde Ontwerpregeling Kansspelen op afstand.

En hoewel deze ontwerpregeling zich uiteraard richt tot de komende vergunninghouders, staat er genoeg in wat interessant is voor jou als speler! Laten we er daarom eens wat dieper op ingaan.

Onetime Las Vegas Fill geplaatst in Online casino door Onetime
op 5 mei 2022
Wetsvoorstel

Let op: De regelgeving is nu (WEL) definitief! - 1 oktober 2021

Zoals ook geldt voor het Besluit Kansspelen op afstand, gepubliceerd op 3 maart 2020, is ook de Ontwerpregeling Kansspelen op afstand nog niet definitief. Deze lagere regelgeving, waarmee invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van de wet, liggen op dit moment nog bij de Europese Commissie.

Hier wordt het notificatietraject doorlopen. Dit betekent eveneens dat er wederom enige vertraging zal optreden, en de start van de gereguleerde markt iets verschoven wordt (dit was eerst juli 2021).

Toch kan gesteld worden dat wat er in de lagere regelgeving genoemd wordt, onderhand grotendeels definitief is. Hieronder bespreken we bepalingen uit Regeling Koa, die ook voor jou als speler interessant zijn.

Steven 300X3001 1

Mr. Steven Vrolijk over 'Ontwerpregeling Koa'

Mr. Steven Vrolijk werkt vanuit zijn bedrijf XY Legal Solutions actief met de juridische aspecten van online kansspelen. Met een focus op compliance (contentstrategie, algemene voorwaarden, AVG documentatie, bonusvoorwaarden en meer) wordt er bij XY Legal Solutions uiteraard ook hard gewerkt aan de komende regulering van de markt.

Bij OneTime hebben we op meerderde punten juridische ondersteuning gehad van Steven. En nu hebben we hem gevraagd eens wat te schrijven over de op 20 augustus jl. gepubliceerde Ontwerpregeling Koa! En vooral: wat staat hierin dat interessant is voor de speler?

Regeling Koa over de organisatie van Kansspelen op Afstand

Hoofdstuk 3 bespreekt, als in de titel aangegeven, de organisatie van kansspelen. Hieronder noem ik het artikel; waarna ik in ‘eigen woorden’ de betekenis uitleg; en daarna waarom dit een prettige waarborg is voor de speler.

 

Artikel 3.1. Verboden kansspelvormen

Volgens artikel 3.1. mag de vergunninghouder (het online casino) geen kansspelen organiseren die ertoe kunnen leiden dat een speler meer kan verliezen dan diens inzet.

Dit klinkt vreemd, want zoals we weten verliest de speler volgens vastgestelde percentages over het algemeen genomen altijd (de vastgestelde RTP’s; die bij online casino’s overigens aardig hoog liggen). In het kader van artikel 3.1. gaat het om gelden/goederen die buiten de inzet om verloren kunnen worden. Het spreekt voor zich waarom dit voor de speler prettig is.

Autosleutels op de roulette

Artikel 3.2. Eerlijk spelverloop

Artikel 3.2. verplicht de vergunninghouder te zorgen dat aangeboden kansspelen eerlijk verlopen. Hier dienen passende technische en operationele maatregelen voor genomen te worden.

Artikel 3.2a gaat hier even op door: hierin worden de toevalsgeneratoren besproken. Er mogen namelijk enkel deugdelijke toevalsgeneratoren gebruikt worden, waarbij manipulatie niet mogelijk is. Het hoort te gaan om toevalsgeneratoren die gecertificeerd zijn.

Waarom is dit aspect van Regeling Koa voordelig voor de speler? Hoewel we sowieso verwachten van online casino’s dat deze zaken eerlijk geregeld zijn, is gebleken dat dit lang niet altijd het geval is. Het is absoluut een positief gegeven dat gecertificeerde RNG’s verplicht worden door de Nederlandse wetgever!

Artikel 3.3. Spelonderbrekingen

Het wordt de vergunninghouder verplicht passende maatregelen te treffen bij technische storingen en andere incidenten die een spel kunnen hinderen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de speler bij dergelijke incidenten zo min mogelijk hinder ervaart. Dit lijkt eveneens een logische bepaling, maar is het niet per se. Als je eens een kijkje neemt in de algemene voorwaarden van een aantal online aanbieders, zie je dat de verantwoordelijkheid hieromtrent nogal eens van de hand wordt gewezen.

In plaats daarvan wordt aangegeven dat de software ontwikkelaar verantwoordelijk is. Waarom is dit prettig voor de speler? Je bent er in ieder geval zeker van dat je kunt rekenen op een oplossing van de aanbieder bij storingen. Wel zo prettig; want niets is zo vervelend als het uitvallen van een spel wanneer je nét in een bonusgame beland bent.

Error tijdens het spel

Artikel 3.9a. Live casinospelen

De live casinospelen kennen de meeste online spelers vast wel. Je speelt een potje Black Jack, met een dealer die ook interactie maakt met de spelers. De kaarten worden live gedeeld.

Echter: het internet staat bol van klachten en verdenkingen met betrekking tot live casinospelen. Gaat het wel eerlijk? Worden er geen beelden gemanipuleerd? Artikel 3.9a stelt eisen aan de live casinospelen. Waarborgen dienen geboden te worden om eerlijk spel hierin te garanderen.

Daarbij komt dat de vergunninghouder te allen tijde toegang dient te verschaffen aan inspecteurs van de Ksa, op locaties waar de live casinospelen gefilmd worden.

Een klein puntje van kritiek hierin kan zijn dat de Ksa geen bevoegdheid heeft in de landen waar vaak gefilmd wordt (Estland bijvoorbeeld). Maar dat een gesignaleerd vergrijp kan leiden tot consequenties voor de Nederlandse vergunning, staat buiten kijf. Voordelen voor de speler: zorgeloos live casinospelletjes kunnen spelen.

Regelgeving Koa over de verslavingspreventie

Het aanbieden van online kansspelen in Nederland kan alleen wanneer er voldoende geregeld is op het gebied van verslavingspreventie. Ook in Regeling Koa worden hier verschillende zaken over besproken.

 

Artikel 7. Kennis en inzicht

Een algemene bepaling, waarbij wordt aangegeven dat vergunninghouders er zorg voor dienen te dragen dat zij op de hoogte zijn van de risico’s van kansspelverslaving. Hier dienen dan ook maatregelen en voorzieningen voor te zijn.

Artikel 8 t/m 11: Cursussen voor personeel casino (omtrent verslavingspreventie) en eisen hieraan

Voor het personeel van land based casino’s is het op dit moment al verplicht erkende cursussen te volgen op het gebied van verslavingspreventie. Ook voor de online partijen die straks een vergunning krijgen in Nederland is dit uiteraard verplicht.

Je kunt je voorstellen dat het inrichten van deze cursussen voor online partijen wat extra gedoe met zich meebrengt. Het is immers lastiger om riskant speelgedrag enkel op de statistieken van een spelersaccount te waarderen. In fysieke gokhallen geeft de persoonlijke benadering vaak toch meer houvast.

Desalniettemin is het een goede zaak dat er met zorg gekeken wordt naar deze trainingen. Voordeel voor de speler: de ‘verstandige’ speler zal weinig merken van verslavingspreventiebeleid. Toch kan in het algemeen gesteld worden dat gokverslaving een hardnekkige verslaving kan zijn. Het is daarmee goed voor de Nederlandse consument in het algemeen dat hier veel mee gedaan wordt.

Maatregel: login tijd beperken

Artikel 20 t/m 26: Over registratie persoonsgegevens en meer

Zoals sommigen weten, hebben we in Europa (en in Nederland sinds 25 mei 2018) te maken met de AVG. Transparantie op het gebied van persoonsgegevens wordt hierbij van vrijwel alle organisaties in Nederland gevergd.

Uiteraard zal dit voor de vergunninghouders straks niet anders zijn. Het is daarbij geen vreemde gedachte om te bedenken dat duidelijkheid over persoonsgegevens bij gokken extra belangrijk is.

De speler wil immers rustig kunnen spelen, zonder de zorgen dat diens (spel)gegevens openbaar kunnen worden gemaakt; of verkocht worden aan andere aanbieders die direct marketing inzetten.

Meer over regeling Koa

Hoewel Regeling Koa zich richt op de vergunninghouders, is de gehele wetgeving straks juist bedoeld voor het beschermen van de consument. Dit betekent dan ook dat vrijwel iedere bepaling in de op dit moment bekende regelgeving relevant kan zijn/is voor de speler.

Hierboven hebben een greep uit de Regeling besproken, maar er is uiteraard nog veel meer. Zelf eens kijken wat er allemaal in staat? Klik dan hier!

on air