Placeholder Gold

Wat is een Choppy Game?

Choppy game is een term die gebruikt wordt bij de roulette. Als er een langere tijd geen patronen of reeksen zijn voorgekomen dan spreekt men van een choppy game. Natuurlijk kan je discussiëren over wat een patroon is. Sommige mensen zien overal patronen in. Zo zijn er mensen die stug beweren dat als de 13 is gevallen er grote kans is dat hierna de 31 valt. Echter blijft wiskundig gezien de kans even groot. Ook zie ik steeds vaker mensen de getallen spelen die al gevallen zijn. Uiteraard kunnen die getallen nog eens vallen, maar ook hier is de kans even groot en niet groter omdat ze al eens gevallen zijn.

Placeholder Gold
on air