Disclaimer

Onetime Las Vegas Fill

Inhoudsopgave Disclaimer

1. Disclaimer casinospelen, brokers en informatie hierover

1.1 Algemene bepalingen

1.2 Betrouwbaarheid van besproken casino’s en brokers

1.3 Besproken speelstrategieën

1.4 Toepasselijk recht met betrekking tot de (online) casino’s

1.5 De eigen verantwoordelijkheid van de speler(s)

1.6 Aansprakelijkheid.

1.7 Klachten

2. Algemene disclaimer Onetime.nl

2.1 Op de OneTime website weergegeven informatie

2.2 Auteursrechtelijke bepaling.

2.3 Rechten

1.  Disclaimer casinospelen, brokers en informatie hierover

1.1 Algemene bepalingen

 • OneTime biedt zelf geen kansspelen aan. Met betrekking tot cryptocurrency hebben wij een gezamenlijke cryptopool.
 • Alle tekstuele content op de OneTime website is geschreven door OneTime of door OneTime ingeschakelde derden. In geen geval is het toegestaan deze content over te nemen. In dergelijke gevallen bent u aansprakelijk op grond van de Nederlandse Auteurswet.
 • Hoewel wij veel zorg besteden aan het selecteren van betrouwbare casino’s en brokers, blijft spelen/handelen uw eigen risico. OneTime is op geen enkele manier aansprakelijk voor uw keuzes met betrekking tot het storten van geld, spelen en handelen.
 • De speltips van OneTime met betrekking tot casinospelen dienen enkel voor recreatief gebruik opgevolgd te worden.

1.2 Betrouwbaarheid van besproken casino’s en brokers

 • Indien OneTime online casino’s aanbeveelt, gaat het hierbij om casino’s die een vergunning van de Kansspelautoriteit hebben verkregen. Ook met betrekking tot de brokers selecteren wij enkel betrouwbare brokers.
 • OneTime zal nimmer aansporen tot gokken/handelen in crypto op onverantwoorde wijze. Met betrekking tot gokken onderstrepen wij in hoge mate een verantwoorde speelwijze. Hierbij houden wij het verantwoord gokken-beleid bij casino’s nauw in het oog.
 • Verantwoord gokken: OneTime hecht veel waarde aan de manier waarop (online) casino’s optreden/hulp bieden bij gokverslaving. Hierbij letten wij op verschillende zaken, zoals de mogelijkheid van het instellen van diverse limieten en mogelijkheden voor zelfuitsluiting en time-outs. Maar ook of het casino adequaat informeert over de risico’s van gokken.
 • Klantencontact: OneTime hecht eveneens veel waarde aan de kwaliteit van klantenservice bij (online) casino’s. Wordt er vlot gereageerd? Is de klantenservice behulpzaam? Wat zeggen andere spelers (in het algemeen) over de kwaliteit van de klantenservice?
 • Transparantie: OneTime hecht er belang aan dat (online) casino’s helder zijn in communicatie naar spelers (bijvoorbeeld met betrekking tot bonusregelingen).

1.3 Besproken speel strategieën

 • OneTime geeft zo nu en dan speltips of bespreekt strategieën met betrekking tot bepaalde casinospelen.
 • Nimmer is bewezen dat deze tips of strategieën (altijd) zullen zorgen voor meer winst. Het casino heeft altijd een voordeel wanneer u speelt.
 • U kunt geen recht ontlenen aan de gegeven strategieën (besproken in 1.3.1.) van OneTime. Lees over aansprakelijkheid meer in artikel 1.6.

1.4 Toepasselijk recht met betrekking tot de (online) casino’s

 • OneTime houdt altijd rekening met toepasselijke wetgeving (zowel met betrekking tot kansspelen als brokers). Wij adviseren u om als speler/handelaar eveneens de wet- en regelgeving goed in de gaten te houden.
 • Niet alle Europese landen verlenen vergunningen aan (online) casino’s. De landen die dit wel doen, kiezen nauwkeurig de casino’s aan wie zij een vergunning verlenen. Daardoor kan het zijn dat het ene casino in het ene land wél een vergunning heeft, en in het andere niet. Hierbij heeft u als speler uiteraard een eigen verantwoordelijkheid: wij vragen u om bij twijfel de overheid in het betreffende land te contacteren.

1.5 De eigen verantwoordelijkheid van de speler(s)

 • Wanneer u kiest voor het spelen van een casinospel dat op de OneTime website wordt besproken, bent u volledig zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u speelt. Verlies en verslaving zijn risico’s die u in acht dient te nemen, lettend op de aard van casinospelen. Heeft u vragen over de risico’s van gokken? Aarzel dan niet om contact met ons te zoeken, of met de aangewezen instanties, in het kader van uw hulpvraag.

1.6 Aansprakelijkheid

 • OneTime kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de strategieën die aangegeven worden op de website, indien deze geen winst opleveren. De strategieën zijn niet bewezen effectief.
 • OneTime kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies door het spelen van casinospelen of voor het krijgen van een gokverslaving. Zie 1.5 voor de bepaling over eigen verantwoordelijkheid.

1.7 Klachten

 • Heeft u klachten over de methoden van (online) casino’s/brokers? Dan adviseren wij u direct contact te zoeken met de klantenservice van het betreffende bedrijf.
 • Heeft u klachten over de content op onze website? Neem dan altijd contact met ons op: wij nemen uw klachten zeer serieus.

2.  Algemene website Disclaimer

U bezoekt onze website. Het is dan erg fijn om te weten waar u aan toe bent. Wij proberen de informatie op onze website zo correct en duidelijk te maken als mogelijk. Toch zijn er af en toe zaken waar u twijfel over kunt hebben. Daarom volgt hieronder informatie die belangrijk voor u kan zijn.

2.1 Op de OneTime website weergegeven informatie

 • Hoewel OneTime veel aandacht besteedt aan de website, kan het zijn dat gegeven informatie niet juist of onvolledig is. Om die redenen aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2.2 Auteursrechtelijke bepaling

 • Alle op de OneTime website weergegeven content, los van posts op het forum, kan gezien worden als auteursrechtelijk werk. Alle auteursrechten met betrekking tot de content op deze website behoren toe aan OneTime, voor zover rechtens toegestaan. Zonder (schriftelijke) toestemming van OneTime is het daarom nimmer toegestaan de content van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

2.3 Rechten

 • Aan de informatie op de OneTime website weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover? Lees dan onze algemene voorwaarden.

Heeft u naar eenleiding van deze disclaimer vragen? Neem dan contact met ons op: [email protected]

 

on air