Taxes 1027103 1280 752X500

Hoeveel kost de politie per Nederlander?

Nederland heeft ongeveer 17,6 miljoen inwoners, daarvoor gelden natuurlijk wetten en regels om alles in goede banen te leiden. De handhaving van deze wetten en regels gebeurt voor een gedeelte door de politie.

Vroeger was er de gemeentepolitie en de rijkspolitie, maar al een aantal jaar wordt er gebruikgemaakt van de Nationale politie. Wellicht gaat hier komende jaren nog één en ander in geschoven worden, aangezien de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) steeds meer handhavingsinstrumenten tot hun beschikking krijgen.

De burgemeesters krijgen hierdoor weer meer grip op de uitvoering van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Maar wat kost de politie nu per Nederlander?

Mr Money (1) geplaatst in Over knaken door Mr.Money
op 28 september 2022
Taxes 1027103 1280 752X500
Politie 1024X576

Nederland is relatief veilig

Niet iedereen zal het hiermee eens zijn. Vraag je aan iemand die in een slechte wijk in een grote stad woont hoe veilig Nederland is, dan krijg je waarschijnlijk een ander antwoord dan wanneer je dit aan iemand in een klein dorp vraagt.

Echter geven Nederlanders gemiddeld een 7,5 voor hun veiligheidsgevoel, aldus de nationale veiligheidsmonitor van 2021. Hierbij wordt wel heel duidelijk aangegeven dat stedelingen een lager cijfer geven dan dorpelingen.

Als we Nederland vergelijken met andere landen in de wereld doet Nederland het niet heel goed. Nederland staat op de 21e plek in de ‘Global Peace Index’. Dat is net voor Roemenië, maar nog achter Maleisië. Ter vergelijk, België staat op plek 12 en Duitsland op de 11e plaats!

Hoeveel kost de politie in Nederland?

Bij het Ministerie van Financiën staat de kostenpost politie op een bedrag van 6,6 miljard euro. Als je dit uitschrijft ziet dat er uit als 6.600.000.000 euro (!).

Het grootste gedeelte hiervan gaat naar de lonen voor alle politieagenten: 4,8 miljard wordt gebruikt om de salarissen van te betalen. Bij de politie werken 61.605 fte, dit zijn het aantal fulltime (36 uur) banen. Het werkelijk aantal medewerkers is hoger, omdat mensen soms parttime werken.  

De gemiddelde kosten voor een fulltime medewerker liggen hiermee op meer dan €77.000 bruto per jaar. In deze kosten zitten ook alle werkgeversbijdragen, maar toch is dit een behoorlijk bedrag als je leest wat een politieagent gemiddeld verdient.

De overige 1,8 miljard euro gaat op aan het wagenpark, onderhoud en huur van gebouwen, apparatuur, uitrusting en abonnementen voor bijvoorbeeld telefoons etc.

‘Vrijwillige' bijdrage door burgers

Je kent het vast wel: te hard gereden, even ergens geparkeerd waar dat niet mocht of toch even met je mobiel aan je oor gebeld. En dan een boete op de mat. Dat agenten hun uitgeschreven boetes niet zelf incasseren en het geld daarvan mogen houden, snapt iedereen als het goed is wel. Maar wat gebeurt er wel met die inkomsten?

De boetes die door de politie uitgeschreven worden mogen zij niet zelf toevoegen aan hun budget. De inkomsten hiervan worden aan de algemene staatskas toegevoegd. In de berekening hoeveel de politie kost per Nederlander nemen we de boetes uiteraard wel mee als kosten, want ook dit kost de Nederlander geld.

In 2021 werden er totaal 8 miljoen boetes uitgeschreven, waarvan 6,6 miljoen snelheidsboetes. Denk hierbij aan de mobiele flitsers en trajectcontroles. Deze boetes kosten gemiddeld €63,60, waarmee dit een totaal van € 419.760.000 oplevert voor de staatskas.

De overige 1,4 miljoen boetes zijn zogenoemde mulderfeiten, zoals het vasthouden van je mobiele telefoon tijdens het rijden of door rood licht rijden. Deze kosten gemiddeld €81,38 en leveren dus €113.932.000 op voor de staatskas.

Totaal haalt de politie met boetes dus €533.692.000 op aan boetes! Gemiddeld maakt een Nederlander dus €30 per jaar over aan het CJIB.

Kosten politie per Nederlander

Ondertussen weten we wat het Ministerie van Financiën overmaakt naar de Nationale Politie en we weten wat de politie ons kost aan boetes.

Er gaat dus €6,6 miljard aan belastinggeld naar de politie en nog eens €0,53 miljard aan boetes. Totaal maakt dit €7,13 miljard euro wat uitgegeven wordt aan de politie.

Eerder schreven we al dat Nederland 17,6 miljoen inwoners heeft en dat betekent dat per inwoner de politie ons ongeveer €405 per jaar kost. Wat vind jij? Is dat genoeg voor een veilig gevoel, of juist te veel of weinig?

  Totaal Kosten per inwoner
Snelheidsboetes € 419.760.000 € 23,85
Overige boetes €113.932.000 € 6,47
Personeelskosten €4.800.000.000 € 272,92
Overige kosten € 1.800.000.000 € 102,27
Totaal € 7.133.692.000 € 405,31

Kosten voor de politie per inwoner van Nederland (uitgaande van 17,6 miljoen inwoners)

Veelgestelde vragen over kosten van de politie

Hoeveel verdient een politie-agent?

Dat ligt er helemaal aan in welke functie. Als agent in opleiding is begint dat bij €850 per maand, na voltooien van de opleiding verdient een agent tussen €2200 en €2700 per maand. Als hoofdagent ga je naar 31k tot 50k per jaar en een brigadier mag er nog bijna €5000 per jaar bij optellen.

Hoe veilig is Nederland?

Gemiddeld geeft de Nederlander een 7,5 voor veiligheid. Dat ligt in steden lager en in dorpen hoger. Op de wereldwijde ranglijst staan we op de 21e plek en dat kan (veel) beter!

Waar gaan de kosten van een boete naar toe?

De politie mag niets houden van alle uitgeschreven boetes. Het CJIB incasseert ze en maakt dit over naar de schatkist van de overheid.

Hoeveel boetes worden er jaarlijks uitgeschreven?

In 2021 werden er in het totaal 8 miljoen boetes uitgeschreven, waarvan 6,6 miljoen voor snelheid. Dit leverde ruim een half miljard aan euro's op, of ruim €30 per inwoner van Nederland.

Wat kost de politie per jaar?

Het budget voor de politie is 6,6 miljard per jaar. Dat komt uit de schatkist van het Rijk. 4,8 miljoen gaat op aan personeel. Per Nederlander is dat totaal €375 per jaar, plus €30 voor de boetes.

on air