Vluchteling Boot

Hoeveel kosten de vluchtelingen de Nederlander?

Moet je het willen, een prijskaartje hangen aan een vluchteling? Tja een prijskaartje klinkt dan weer heel erg negatief. Maar kosten worden er zeker gemaakt voor de vluchtelingen die naar Nederland komen. Omdat mr. Money schrijft over alles wat geld kost of oplevert komt ook dit onderwerp nu aan bod.

Laat voorop staan dat elke vluchteling een veilig onderkomen dient te krijgen, ongeacht de kosten! Maar het is goed om te kijken wat dit de Nederlandse belastingbetaler kost.

Mr Money (1) geplaatst in Over knaken door Mr.Money
op 7 mei 2022
Vluchteling Boot

Hoe bereken je de kosten voor een vluchteling?

De kosten voor het onderbrengen van een vluchteling zijn erg lastig te berekenen, want wat neem je wel en wat neem je niet mee qua kosten? Als een vluchteling bijvoorbeeld een baan vindt waardoor een autochtone Nederlander ontslagen wordt, tellen de kosten voor het werkloos zijn van de autochtone Nederland als kosten?

Nee, we gaan in dit artikel alleen kijken naar de kosten die Nederland maakt voor de asielprocedure. Hierin zitten dus alle kosten voor opvang, onderhoud en de procedurele kosten voor de asielaanvraag.

Lees ook:

Een vluchteling komt Nederland binnen

We beginnen bij het begin, een vluchteling komt in Nederland en meld zich bij een politiebureau aan als vluchteling. Hij zal dan worden doorgestuurd naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Hier zit het aanmeldcentrum voor de asielaanvraag.

Hier krijgt de vluchteling in een periode van 6 dagen een gesprek met een advocaat en uitleg over de procedure. Daarna zal hij of zij onderzocht worden door een arts (tenzij hij of zij dit niet wil). Dit zijn dus al de eerste kosten.

Een advocaat kost al snel € 200 per uur, een arts kost al snel € 150 per uur, als beiden een uurtje bezig zijn kost dit dus al € 350 in de eerste 6 dagen van het verblijf. We begrijpen dat dit schattingen zijn. Maar we proberen vooral inzicht te geven.

In de eerste dagen zal er ook een gesprek zijn met een medewerker van de IND, zo wordt de identiteit vastgesteld en waar de vluchteling vandaan komt. We gaan er vanuit dat de IND daar ongeveer 6 uur mee bezig is met 2 medewerkers. Kosten hiervoor € 480.

Tijdens deze gesprekken zijn er ook tolken aanwezig. Een tolk wordt vaak per minuut betaald, voor dit moment gaan we uit van een uurloon van € 60. En twee uur aanwezigheid bij de gesprekken. Kosten hiervoor € 120.

Kosten voor eerste levensbehoeften

Daarnaast is er huisvesting en eten nodig. Per dag zijn de gemiddelde kosten voor opvang en voedsel € 120. In de eerste 6 dagen kost het onderbrengen van een vluchteling dus € 1.770.

Daarnaast krijgt een vluchteling ‘zakgeld' dit is zeker niet veel, voor een volwassenen die kan eten in het AZC is dit minder dan € 30 per week.

Hiervan moeten ze eventueel extra eten, kleding en andere goederen kopen. Als ze al eigen vermogen hebben, krijgen ze minder. Een gemeente heeft hierop allemaal weinig invloed en de burgemeester kan wel iets willen, maar het wordt vanuit Den Haag beslist.

Geld Op Pokertafel
Een pak met geld

Op basis van de begroting de kosten berekenen

Dat zijn nogal bedragen als je dit zo hoort. Gelukkig zijn dit vooral de ‘aanloop’ kosten. Als we kijken naar het jaartotaal kunnen we heel makkelijk berekenen wat de vluchtelingenstroom per jaar kost.

De begroting van de Nederlandse overheid heeft hier namelijk een flink bedrag voor gereserveerd. Het bedrag dat in 2016 begroot was € 836.000.000,-, inderdaad 836 miljoen euro.

Dan is natuurlijk heel simpel te berekenen hoeveel een enkele vluchteling kost als we weten hoeveel vluchtelingen hiermee opgevangen kunnen worden. De verwachting was dat er ongeveer 30.000 vluchtelingen in Nederland zouden komen.

Als je hiermee rekent dan kost een het onderbrengen van een vluchteling in Nederland per jaar € 27.866

Hoeveel vluchtelingen komen er naar Nederland?

In de eerste helft van 2016 zijn er 12.437 vluchtelingen opgevangen, de eerste helft van 2016 kost dus € 346.569.000,-.

In absolute getallen lijkt het ontzettend veel, als je het per Nederlander gaat berekenen dan valt het heel erg mee.

Op dit moment wordt er ontzettend veel gesproken over vluchtelingen. Als we de cijfers bekijken dan blijkt dat het aantal vluchtelingen de afgelopen jaren wel is toegenomen, maar niet exorbitant hoog is.

  • In 1993 waren er 55.000 asielaanvragen
  • In 1996 waren er 25.000 asielaanvragen
  • Jaar 2000 waren er 40.000 asielaanvragen
  • In 2004 waren er 10.000 asielaanvragen
  • In 2010 waren er 17.500 asielaanvragen
  • Jaar 2014 waren er 30.000 asielaanvragen

Zoals te zien is fluctueert het aantal asielaanvragen per jaar extreem, dat is ook terug te zien in 2015 en 2016.

In 2015 totaal 58.880 asielaanvragen en in 2016 zullen er ongeveer 30.000 asielaanvragen zijn.

Politie Pet Edited
Kosten voor de politie

Is een miljard euro nu echt zo veel geld?

Dit lijkt ontzettend veel geld, dat is het uiteraard ook, maar veel kosten vloeien middels belastingen weer terug de staatskas in. De eerder benoemde opvang wordt door een aannemer gebouwd die belasting betaalt, de arts betaalt inkomstenbelasting. En zelfs op het eten zit belasting wat weer terugvloeit in de staatskas.

Uiteraard zijn er bijvoorbeeld ook kosten voor politie-agenten en ander overheidspersoneel.

Het is daarom ook erg lastig om te bepalen hoeveel een vluchteling netto kost.

Bijna € 50 per jaar per inwoner

Wat we wel kunnen berekenen is wat de vluchtelingenstroom per jaar per Nederlander kost. In Nederland zijn ongeveer 17 miljoen inwoners. En de begroting is € 836 miljoen, hiermee komt het totaal per Nederlander dus op bijna € 50 per jaar per inwoner. Dit geldt dus ook voor kinderen bijvoorbeeld.

Als je het zo bekijkt vallen de kosten best mee voor de vluchtelingen.

De hierboven genoemde bedragen zijn de begrote bedragen, zo zijn er in 2015 veel meer vluchtelingen geweest die asiel hebben aangevraagd. In 2015 waren er 58.880 vluchtelingen, als we dit bedrag vermenigvuldigen met het jaarbedrag dan komt het neer op een totaal bedrag van 1,64 miljard euro.

Uitgeschreven ziet dat er zo uit € 1.640.000.000 en per Nederlander is dat € 96. Een verdubbeling van het bedrag per Nederland, maar laten we eerlijk zijn, nog steeds geen schokkende bedragen. Zeker niet als je beseft dat je hiermee mensenlevens redt.

on air