Integriteitsbeoordeling

De integriteitsbeoordeling bij online casino's

Voordat online casino’s een vergunning verleend krijgen om de Nederlandse markt gokspelen aan te bieden, worden ze eerst onder andere op integriteit beoordeeld. Hierbij worden online casino’s op een aantal punten beoordeeld. Het doel van de integriteitsbeoordeling is om het spelen van online gokspelletjes veilig en eerlijk te houden.

Hiermee wordt de speler zo goed mogelijk beschermd tegen malafide kansspelaanbieders. Deze krijgen namelijk geen vergunning als ze niet door de integriteitsbeoordeling heen komen. In dit artikel gaat OneTime jou uitleggen waarop online casino’s worden getoetst bij een integriteitsbeoordeling.

Placeholder Gold geplaatst in Online casino door Onetime
op 4 mei 2022
Integriteitsbeoordeling

Onderdelen van de integriteitsbeoordeling

Het geven van volledige informatie

Het is voor de Kansspelautoriteit ontzettend belangrijk dat de vergunningsaanvrager zo uitgebreid mogelijk informatie deelt. Dit doet de aanvrager door online een formulier in te vullen, waarin alle benodigde informatie gevraagd wordt.

Omdat de Kansspelautoriteit alle informatie nodig heeft voor een integriteitsbeoordeling, zijn ze hier streng op. Het niet aanleveren van volledige informatie betekent dat er geen vergunning wordt uitgegeven.

Mocht het online casino al wel een vergunning hebben, dan is het mogelijk dat de Kansspelautoriteit op een later moment alsnog meer informatie wil hebben. Wanneer dit niet volledig genoeg wordt aangeleverd, kan het zijn dat de vergunning weer wordt ingetrokken.

Het is zelfs mogelijk dat het onvolledig of verkeerd invullen van de aanvraag lijdt tot een strafbaar feit. Dit is vaak het geval wanneer een aanvrager informatie expres heeft verzwegen of heeft verdraaid. Doorgaans gaat het hierbij om aanvragers die in het verleden ergens voor veroordeeld zijn.

Money Laundering 1952737 1280
‘Money Laundering' oftewel geld witwassen.

Strafbare feiten

De Kansspelautoriteit zal het gehele verleden van een aanvrager onderzoeken. Hierbij komt vrijwel alle informatie wel boven water. Dus ook elk strafbaar feit dat gepleegd is. Hieronder vallen ook strafbare feiten die in het buitenland zijn begaan.

Er wordt wel door de Kansspelautoriteit een onderscheid gemaakt in de ernst van het strafbare feit dat is gepleegd. Zo wordt drugshandel, (belasting)fraude, oplichting en witwassen zwaarder aangerekend dan openstaande verkeersboetes.

Bij strafbare feiten als diefstal wordt er specifiek naar de situatie gekeken. Het is namelijk nogal een verschil of een aanvrager op zijn zestiende chocola uit een winkel heeft gestolen of dat hij systematisch jarenlang diefstal heeft gepleegd. Dit wordt allemaal in overweging genomen bij de vergunningsaanvraag.

Krediet

De Kansspelautoriteit zal bij een aanvraag de gehele financiële situatie van het online casino beoordelen. De cashflow van het internetcasino wordt gecontroleerd, openstaande leningen en eventuele reserves worden beoordeeld. Als het online casino niet over voldoende financiële middelen beschikt of veel openstaande schulden heeft, krijgt het geen vergunning.

Naast dat de financiële situatie van het online casino wordt gecontroleerd, worden ook de financiën van elk bestuurslid gecontroleerd. De Kansspelautoriteit zal hierbij elke steen omdraaien. Transacties, leningen, gekochte goederen of onroerend goed wordt allemaal in de beoordeling meegenomen. Wanneer één bestuurslid veel openstaande schulden heeft, kan dit serieus invloed hebben op de beoordeling.

Vergunning
Vergunning

Zedelijkheidseisen

Als laatste criteria zal de Kansspelautoriteit bepaalde zedelijkheidseisen aanhouden bij hun beoordeling. Deze zedelijkheidseisen gelden zowel voor vergunningshouders als vergunningsaanvragers, bedrijfsleiders en beheerders. Zij worden op de volgende punten gecontroleerd:

  • Of ze momenteel of kort geleden onder curatele hebben gestaan;
  • Op het moment van aanvraag gedetineerd zijn of kortgeleden zijn geweest;
  • TBS uitzitten of kortgeleden hebben uitgezeten;
  • In een psychiatrisch ziekenhuis zijn geplaatst of hebben gezeten;
  • Afgelopen vijf jaar een gevangenisstraf van 6 maanden of langer hebben uitgezeten.

Deze controle wordt gedaan bij elke vergunningshouder, aanvrager, bedrijfsleider of beheerder. Wanneer één van de personen die hieronder valt niet voldoen aan de zedelijkheidseis wordt er gekeken naar een aantal andere factoren.

Hieronder valt de positie van deze persoon binnen het bedrijf, in welke mate er niet wordt voldaan aan de zedelijkheidseis en hoeveel andere personen er onder deze posities vallen.

Dit laatste punt heeft ermee te maken dat een bestuur van twee personen, waarvan één persoon niet voldoet aan de zedelijkheidseis, een groter risico vormt dan een bestuur van 20 personen. Dit zijn dan ook afwegingen die invloed hebben op de uiteindelijke beoordeling van de Kansspelautoriteit.

De beoordeling

Voor de beoordeling van al deze feiten en omstandigheden zal de Kansspelautoriteit ongeveer acht jaar terug rekenen. Dit zal vooral het geval zijn bij de financiële toets. Voor strafbare feiten is de kans aanzienlijk dat de Kansspelautoriteit het gehele leven van een persoon zal onderzoeken.

Wanneer de Kansspelautoriteit een besluit neemt om een vergunningsaanvraag te weigeren of om een vergunning weer in te trekken, wordt de betrokken persoon hiervan op de hoogte gesteld.

Daarna kunnen de betrokkenen nog in bezwaar tegen dit besluit, waarop de Kansspelautoriteit een nieuw besluit zal nemen. Neemt de Kansspelautoriteit weer hetzelfde besluit? Dan kunnen de betrokkenen alleen nog naar de rechter om het besluit van de Kansspelautoriteit ongedaan te maken.

on air