Rechter Amerika

Hoeveel verdient een rechter aan salaris?

In Nederland bestaan een elftal rechtbanken, waar veel mensen in diverse functies werkzaam zijn. De functie die voor velen het meest tot de verbeelding spreekt, is die van rechter. Rechter word je niet zomaar, hieraan gaat een lang traject vooraf, waarop ik later terug zal komen. Rechter ben je echter wel voor het leven.

In de functie van rechter word je – voor het leven – door de koning benoemd. In de praktijk geldt deze benoeming meestal tot het zeventigste levensjaar. Wij als ‘gewone burgers’ mogen dus eigenlijk niet klagen wanneer met 67 jaar met pensioen wordt gegaan.

Mr Money (1) door Mr.Money
Rechter Amerika

Hoe word je rechter?

Een eerste voorwaarde om tot rechter opgeleid en uiteindelijk benoemd te kunnen worden, is dat men van onbesproken gedrag moet zijn, met andere woorden, een rechter (in wording) mag niet beschikken over een strafblad of iets van dien aard.

Niet alle rechters hebben eenzelfde traject doorlopen om rechter te worden. Na het afronden van minimaal de HAVO kan vervolgens een HBO opleiding rechten worden gevolgd, waarop een schakeljaar volgt om toegelaten te worden tot de universitaire master opleiding voor rechten. Wanneer je van het VWO afkomt, kan direct de laatstgenoemde opleiding worden genoten.

Rechters geven veel te lage straffen?

Jurist of Master of Laws

Wanneer deze is afgerond, mag je jezelf jurist of ook wel Master of Laws noemen. Je kunt dan diverse functies uitoefenen, bijvoorbeeld jurist voor een gemeente. Indien twee jaar werkervaring is opgedaan als jurist, kan worden gesolliciteerd naar de functie van rechter. In dit geval zal opnieuw de studieboeken moeten worden in gedoken, er volgt namelijk een interne opleiding van vier jaar welke bestaat uit theorie en praktijk.

Naast de opleiding zal bovendien een aantal cursussen moeten worden gevolgd.

Mocht je als jurist minimaal zes jaar werkervaring hebben opgedaan, dan bestaat eveneens de mogelijkheid om te solliciteren naar de functie van rechter. Een speciale commissie buigt zich in dit geval over jouw ervaring en kennis.

Als zij jou capabel genoeg acht, volgt een verkorte interne opleiding waarna je mogelijk kunt worden benoemd tot rechter. De rechtbank vraagt dan bij de koning jouw benoeming aan, waarna de koning je zal benoemen. Een zeer uitzonderlijke situatie.

Wat verdien je als rechter aan salaris?

Na jarenlang hard studeren, is daar het moment waarop het harde werken zich gaat uitbetalen. Hoewel in theorie mogelijk zou je met 26 jaar oud het vak van rechter kunnen uitoefenen (gezien de opleidingen en werkervaring is jonger haast onmogelijk), zijn de meeste rechters echter ouder dan 26 wanneer zij beginnen in het ambt.

Als beginnend rechter kun je ongeveer €5.100,- bruto per maand bijschrijven aan salaris. Indien meer ervaring wordt opgedaan, zal ook meer worden verdiend, dit kan dan oplopen tot €6.600,- bruto per maand. Dit is een jaarsalaris van dik 90.000 euro!

Het grote geld zal echter pas worden verdiend wanneer andere functies zullen worden vervuld. Denk dan bijvoorbeeld aan president van de rechtbank of procureur-generaal bij de Hoge Raad. In deze functies wordt meer dan €10.000,- bruto per maand en maximaal €12.500,- bruto per maand verdiend. Als je echt voor het grote geld wilt gaan, maak je de meeste kans wanneer flink wordt doorgeleerd en veel ervaring wordt opgedaan.

Internationale rechters

Zo verdienen de rechters van het Europese hof meer dan €20.000,- bruto per maand. Echter, per lidstaat van de Europese Unie kan slechts een rechter geleverd worden, hier bestaat dus veel concurrentie.

Zoals te lezen is, verdient een rechter niet slecht qua salaris. Echter, gezien de opleiding en de verantwoording die inherent is aan deze baan, maakt dat het salaris in verhouding minder exorbitant is dan het lijkt.

Omdat een rechter compleet onafhankelijk en niet beïnvloedbaar moet zijn, moet de hoogte van het salaris er voor zorgen dat er nooit vanwege (bijvoorbeeld) geldissues een beslissing wordt gemaakt in het voor- of nadeel van een verdachte.

Dus, mocht je zin hebben om te studeren om vervolgens veel geld te verdienen, dan kan beter een opleiding worden gevolgd voor een goedbetaalde functie in het bedrijfsleven en hierin ook gaan werken. Hier valt in veel gevallen meer geld te verdienen dan in de functie van rechter.

Wil je echter toch gaan voor die benoeming voor het leven, in een bijzondere functie met een fraai salaris, duik dan eens in de opleidingseisen voor de opleiding rechten!

on air