Privacybeleid

Onetime Las Vegas Fill

Privacybeleid

Inhoud

 1. Inleiding OneTime privacyverklaring 
 2. Categorieën persoonsgegevens 
 3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking 
 4. Periode van opslag
 5. Ontvangers van persoonsgegevens
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten
 8. Recht op inzage
 9. Recht op rectificatie
 10. Recht op overdracht van gegevens
 11. Recht op het wissen van gegevens
 12. Recht op het indienen van een klacht
 13. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar
 14. Plichten

1. Inleiding OneTime privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van OneTime. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail of door gebruik van het OneTime Forum. Wij leggen u duidelijk uit waar uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Wat doet OneTime precies? OneTime houdt zich bezig met verschillende vormen van marketing. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan affiliate marketing maar ook fysieke marketing. De affiliate marketing verrichten wij voor verschillende soorten partijen (Crypto bedrijven, casino’s en meer). Met de fysieke marketing richten wij ons vooral op casino’s.
Maar bovenal is OneTime bedoeld voor de gebruiker: onder andere met ons forum, onze nieuwsbrief en het OneTime Magazine. Hierin proberen we zoveel mogelijk informatie te verschaffen over verschillende aspecten van gokken, verschillende casino’s en natuurlijk ook de risico’s van gokken (lees onze disclaimer voor meer informatie).

Juist door de aard van onze werkzaamheden, hebben wij gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er immers situaties waarbij OneTime uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te gebruiken. Denk aan de situatie waarin iemand lid wordt van het OneTime Forum of wanneer persoonsgegevens op een factuur worden genoemd. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt maken.

OneTime neemt uw privacy erg serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. Deze wetgeving is in Nederland van kracht sinds 25 mei 2018.

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door OneTime? Neem dan direct contact met ons op:

[email protected]

Arsenaal 15 | 9685 AZ | Blauwestad
BTW. Nr. NL855867991B01 | KVK Nr. 64817857

2. Categorieën persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de OneTime diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De strikte AVG Wetgeving schaart eveneens bepaalde bedrijfsgegevens onder Persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres [email protected].

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag.

Wat betreft de relatie OneTime – Klant: wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede dienstverlening bieden. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens. Het gaat hier aldus om een commerciële grondslag.

Wat betreft gebruikers van het forum en de nieuwsbrief: uw persoonsgegevens worden geregistreerd om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Er zijn een aantal doelen waar OneTime uw persoonsgegevens voor verzamelt;

 1. OneTime Nieuwsbrief

Onderaan onze OneTime website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier vult u in eerste instantie uw e-mailadres in. Vervolgens ontvangt u een vraag om bevestiging per e-mail. Daarna kunt u kiezen voor de optie ‘beheer je voorkeuren’. Klikt u hierop? Dan ziet u uw e-mailadres geanonimiseerd weergegeven. Eveneens kunt u hier (optioneel) uw voornaam en achternaam invullen. Hierbij is het uiteraard ook mogelijk een alias in te vullen. Vult u uw eigen naam in? Dan wordt hier expliciet niets mee gedaan: enkel uw e-mailadres gebruiken wij voor dit doel.

 1. Contact opnemen

Ofwel via ons contactformulier, ofwel door te mailen naar [email protected], kunt u informatie bij ons opvragen. De gegevens die u hier achterlaat, gebruiken wij enkel om te reageren op uw vraag (of opmerking).

 1. Het OneTime forum

Het is bij OneTime mogelijk om deel te nemen aan het forum. Registreert u zich voor het forum? Dan vragen wij u om een schermnaam (naar eigen invulling in te vullen) en een e-mailadres. Aangezien er op dit forum gevoelige zaken kunnen worden besproken als gokverslaving, kunt u ervan uitgaan dat wij zeer discreet omgaan met uw informatie.

 1. OneTime Magazine inschrijving

Het OneTime Magazine kan door u worden aangevraagd via de website. Om het Magazine op uw adres te krijgen, dienen wij uw adresgegevens te ontvangen.

 1. Het verzenden en bewaren van factureren

Dit doel ziet enkel op de persoonsgegevens die ons via uw bedrijf worden verstrekt: denk aan de aanhef op een factuur, of een zakelijke e-mail met naam erin. Dit geldt ook voor doelen 3.6 en 3.7 uit dit document. Iedere onderneming heeft een factureerplicht. Alle facturen worden verzameld. Deze facturen zijn nodig voor het doen van belastingaangifte. Factureren is eveneens een doel waar wij uw (persoons)gegevens voor verzamelen. Voor de facturen gebruiken wij in ieder geval naam en adres.

 1. Versturen van betalingsherinneringen

Ook voor het versturen van betalingsherinneringen bewaren wij persoonsgegevens. Het gaat hierbij eveneens om naam, adres en ook e-mail/telefoonnummer.

 1. Boekhoudsysteem

Wij verzamelen uw gegevens eveneens voor ons boekhoudsysteem (MoneyBird). Goede boekhouding is immers belangrijk voor bedrijven zoals OneTime.

4. Periode van opslag

Uw gegevens worden, indien de hierboven genoemde doelen dit toelaten, langere tijd bewaard door OneTime. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit, tenzij OneTime op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

Toelichting:

 1. OneTime Nieuwsbrief

De gegevens die wij opvragen voor het verzenden van de nieuwsbrief, worden bewaard voor zolang als u ingeschreven bent voor het ontvangen hiervan. Schrijft u zich uit voor de nieuwsbrief? Dan worden uw gegevens per direct verwijderd.

 1. Contact opnemen

Indien u contact met ons opneemt, gebruiken wij uw gegevens enkel om te reageren op uw vraag of opmerking. Daarna verwijderen wij uw gegevens direct: nimmer wordt u ongevraagd benaderd door OneTime.

 1. Het OneTime forum

Uw gegevens worden bewaard zolang als u lid bent van het forum. Op het forum plaatst u onder uw gebruikersnaam content. Uw e-mailadres is niet zichtbaar voor andere gebruikers van het forum. Verwijdert u uw account van het forum? Dan blijven uw ‘posts’ in beginsel staan op het forum. Uiteraard heeft u het recht (zie hoofdstuk 7 van deze privacyverklaring) om ons te vragen de content te verwijderen. Dit doen wij dan per direct.

 1. OneTime Magazine inschrijving

Uw (adres)gegevens worden bewaard zolang u ingeschreven bent voor het ontvangen van OneTime Magazine. Indien u zich afmeldt voor het ontvangen van het OneTime Magazine, verwijderen wij per direct uw gegevens.

 1. Het verzenden en bewaren van facturen

De Nederlandse Belastingdienst verplicht ons facturen te bewaren. Het is immers zo dat de Belastingdienst de mogelijkheid moet hebben om ons te controleren. Volgens eisen van de Belastingdienst, dienen wij facturen in ieder geval 7 jaar te bewaren. Wij zorgen er altijd voor dat wij voldoen aan deze eisen.

 1. Versturen van betalingsherinneringen

Ook betalingsherinneringen maken deel uit van onze boekhouding. Daarom bewaren wij deze gegevens eveneens conform de eisen van de Belastingdienst.

 1. Boekhoudsysteem

Zie punten 4.6 en 4.7 van deze privacyverklaring.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

OneTime zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met derde partijen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. OneTime deelt op dit moment geen persoonsgegevens met derde partijen voor commerciële doeleinden. Indien dit verandert, geven wij dit uiteraard aan in deze privacyverklaring.

Om de beste service te garanderen vanuit OneTime, werken wij samen met een aantal externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële aspecten regelen. Uiteraard hebben wij de nodige verwerkersovereenkomst gesloten met verwerkers van de door ons verstrekte persoonsgegevens. Deze verwerkersovereenkomst heeft als doel: het waarborgen van de correcte omgangswijze met uw persoonsgegevens.

In deze paragraaf treft u ook informatie over e-mail Clients, Google Analytics en cookies (in het kader van OneTime).

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

 • Accountant/boekhouder

Voor onze boekhouding maken wij gebruik van de diensten van deze accountant. We delen de nodige persoonsgegevens die vermeld worden op facturen. Deze accountant heeft uiteraard alle mogelijke maatregelen getroffen om te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

E-mail:

 • Als e-mailclient gebruikt OneTime Fastmail.
 • Het ophalen en verzenden van e-mails doen wij uitsluitend via een beveiligde SSL-verbinding.

Het e-mailverkeer wordt beveiligd opgeslagen in het datacenter van onze hostingprovider.

Facebook marketing:

OneTime maakt op vrij actieve wijze gebruik van Sociale Media. De OneTime Facebookpagina wordt actief gebruikt: hier delen wij veel informatie op voor onze community. Let op: personen kiezen ervoor deze pagina te ‘liken’. Hoewel OneTime op deze manier inzicht heeft in bepaalde persoonsgegevens (namen), doet OneTime niets met de persoonsgegevens die via Facebook inzichtelijk worden.

Cookies:

Op de website van OneTime worden cookies gebruikt. Dit doen wij om onze dienstverlening beter te maken en de website(s) optimaal te laten werken.

Maar wat zijn cookies dan precies? Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Wij maken gebruik van zogeheten analytische cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten.

6. Beveiliging

Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden enkel beheerd in daarvoor geschikte systemen en computers.

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daarvoor bevoegde medewerkers van OneTime. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door "https" beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met OneTime privé is. Daarnaast hebben wij een SSL certificaat en een sitelock. Alles om uw gegevens veilig te houden.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging waar OneTime gebruik van maakt:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

7. Uw rechten

Dit gedeelte is zowel relevant voor gebruikers van de OneTime Community als klanten van OneTime.

a. Recht op inzage

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij OneTime zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

b. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door OneTime.

c. Recht op overdracht van gegevens

Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk, OneTime te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

d. Recht op het wissen van gegevens.

U hebt in bepaalde gevallen het recht om OneTime te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet OneTime uw persoonsgegevens vernietigen:

 • OneTime heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar OneTime de gegevens voor verzameld heeft.
 • U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan OneTime om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan OneTime met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer OneTime uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer OneTime een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is OneTime verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen. 
 • Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 bent en OneTime heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan OneTime de gegevens direct te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

e. Recht op het indienen van een klacht

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat OneTime niet op de juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar

Zie punt 4.

Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar [email protected] onder toezending van het kopie van het ID-bewijs. Hierbij dienen de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Op deze manier weet OneTime zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het te wissen.

Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek.

8. Plichten

OneTime verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan OneTime de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de OneTime nieuwsbrief.

OneTime behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer OneTime dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van OneTime. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

[email protected] |

Arsenaal 15 | 9685 AZ | Blauwestad
BTW. Nr. NL855867991B01 | KVK Nr. 64817857

on air