Wateropvangsysteem

Een groene investering: het wateropvangsysteem

Met de toenemende zorgen over klimaatverandering en de schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen, worden we steeds meer aangemoedigd om duurzame en milieuvriendelijke keuzes te maken. Eén gebied waarop we enorme vooruitgang kunnen boeken, is waterbeheer.

Door te investeren in een geavanceerd wateropvangsysteem voor ons huis, kunnen we niet alleen bijdragen aan een groenere toekomst, maar ook financiële voordelen behalen op de lange termijn. Daarnaast is het onzeker wat de prijs van water zal doen, maar zelf verwacht ik dat de prijs van water de komende jaren een gigantische vlucht kan gaan nemen zoals ook energie dat deed afgelopen jaren.

Mr Money (1) geplaatst in Over knaken door Mr.Money
op 8 augustus 2023
laatste update: 8 augustus 2023
Wateropvangsysteem
Waterverbruik
Gemiddeld waterverbruik per dag (Bron: Vitens)

Onze kostbare hulpbron: water

Water is essentieel voor het leven en onze dagelijkse behoeften. Wereldwijd zien we een toenemende druk op zoetwatervoorraden als gevolg van groeiende bevolkingen, verstedelijking en klimaatverandering.

Afgelopen jaren waren er in Nederland elk jaar berichten dat boeren door het lage waterpeil hun land niet mochten besproeien en er zijn zelfs jaren geweest dat de druk van het leidingwater omlaag moest om te zorgen dat er voor iedereen voldoende water zou zijn.

Door zelfvoorzienend te worden in het watergebruik voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de wc of het sproeien van de tuin, kunnen we onze afhankelijkheid van het openbare waterleidingnet verminderen.

Regenwateropvang: een duurzaam alternatief

Een wateropvangsysteem maakt gebruik van regenwater als een hernieuwbare bron. Het dak van ons huis fungeert als een perfect oppervlak om regen op te vangen. Via regenpijpen en een geavanceerd filtersysteem kan dit water worden opgeslagen in een ondergrondse tank.

Dit verzamelde regenwater kan vervolgens worden gebruikt voor verschillende huishoudelijke toepassingen, zoals het doorspoelen van het toilet, besproeien van de tuin en zelfs als drinkwater. Echter zorgt het bouwbesluit er nu nog voor dat je verplicht bent om minimaal één drinkwaterkraan aangesloten te houden op het ‘normale’ waternet.

Financiële besparingen op de lange termijn

Hoewel de initiële investering voor een wateropvangsysteem enige kosten met zich meebrengt (€7.500 tot €10.000 gemiddeld), zijn de langetermijn-besparingen, nóg niet rendabel.

Door minder gebruik te maken van het openbare waterleidingnet, kun je als huiseigenaar je waterrekening wel aanzienlijk verlagen. Je kunt op dit moment de investering nog niet snel terugverdienen, zeker niet als je rekening houdt met het feit dat er dingen vervangen moeten worden en er onderhoud gepleegd moet worden aan de opslagtank en het gehele systeem.

Maar als mijn verwachting dat water rap duurder wordt, uitkomt, zal het omslagpunt makkelijker haalbaar zijn. Bovendien kunnen sommige regio's overheidssubsidies of belastingvoordelen bieden om de implementatie van duurzame systemen te stimuleren (zoals landelijk ook gebeurt met zonnepanelen en elektrische auto's), waardoor de kosten nog verder worden verlaagd.

Vermindering van de belasting op rioleringssystemen

Met een wateropvangsysteem wordt het regenwater dat anders van het dak zou aflopen en bijdraagt aan overbelasting van rioleringssystemen, nu hergebruikt. Dit resulteert in een vermindering van de belasting op stedelijke infrastructuur en helpt overstromingen en watervervuiling te voorkomen. Dit levert uiteraard geen cent op, maar kan een morele overweging zijn om toch te kiezen voor een wateropslagsysteeem.

Zelfvoorzienend

Met een wateropslagsysteem ben je nog minder afhankelijk van anderen. Als jij zonnepanelen hebt, een warmtepomp, elektrische kookplaat en je hebt een wateropslagsysteem ben jij voor heel veel basisbehoeften niet meer afhankelijk van anderen.

In tijden van crisis kan dit zorgen voor rust in je hoofd en voor een voordeel ten opzichte van anderen, zeker als het ooit een ‘survival of the fittest’ wordt sta jij in elk geval alvast een aantal punten voor!

on air